فساد اخلاقی محمودرضا پهلوی


4551 بازدید

فساد اخلاقی محمودرضا پهلوی
به: 323
از: 20/ه‍ 6
شماره گزارش: 29066/20 ه‍ 6
تاریخ گزارش: 23/8/47
موضوع: اظهارات قنبر شیرافراد
قنبر شیرافراد که سرپرست برق و عضو صندوق تعاونی کارخانه لیلاند موتور می‌باشد در مورد مونتاژ جیپ پیروز و چگونگی خریداری قطعات آن صحبت کرده و عنوان می‌کند وضع خرید و فروش جیپهای پیروز سود و زیان آن از سایر قسمتهای کارخانه لیلاند مجزا است زیرا شرکا آن فرق دارند و یکی از شرکا محمودرضا پهلوی می‌باشد. مشارالیه سپس در مورد والاحضرت محمودرضا پهلوی صحبت کرده و اظهار می‌‌دارد سال گذشته یک دستگاه گرام آلمانی توسط مهندس مظفر پناهپور به والاحضرت هدیه شده بود و مهندس بیگی و من برای نصب گرام مزبور به کاخ نامبرده که در نیاوران است رفتیم و ضمن شرح و بسط در مورد زندگی اشرافی والاحضرت شاهپور محمودرضا اظهار می‌دارد که من با نوکر محمودرضا صحبت کردم و او می‌گفت والاحضرت زن ندارد و هر شب ساعت 2 بعد از نیمه شب با یک دختر به کاخ می‌آید و تا صبح با او می‌گذراند و بعد به دفتر خود رفته و به امور جاری می‌پردازد. شیر افراد اضافه می‌کند که نوکر مزبور گفته است والاحضرت چند ماهی نیز دختر سرهنگی را که گویا دختر مزبور عاشق وی شده بود به همسری می‌گیرد ولی از او بعداً جدا می‌شود. نامبرده از وضع زندگی تجملاتی والاحضرت مطالب جالبی اظهار می‌داشت.
نظریه رهبر عملیات: تاکنون یکی دو بار والاحضرت شاهپور محمود رضا از کارخانه لیلاند بازدید به عمل آورده‌اند. ط م