اسرای بازداشت اداری دست به اعتصاب می زنند


1193 بازدید

اسرای بازداشت اداری دست به اعتصاب می زنند

در حال حاضر حدود 180 اسیر فلسطینی بدون هیچگونه اتهامی دراسارتگاههای رژیم صهیونیستی در بازداشت ادرای هستند. 
اسرای فلسطینی دراعتراض به بازداشت اداری وبدون اتهامشان دراسارتگاههای رژیم صهیونیستی ازاوایل سپتامبر دست به اعتصاب غذای نامحدود می زنند.
بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)بنقل ازپایگاه اینترنتی قدس نت فواد الخفش مدیر مرکز مطالعات اسرا و حقوق بشرفلسطین موسوم به"احرار" از آمادگی اسرای فلسطینی دراسارتگاههای عوفر و نقب برای آغاز اعتصاب غذا دراوایل ماه آینده (سپتامبر) خبر داد و گفت که این اعتصاب احتمالا تا ماه اکتبرادامه خواهد یافت.
وی افزود:این اعتصاب غذا در اعتراض به بازداشت اداری و بدون اتهام اسرای فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی و عدم رسیدگی به وضعیت آنها انجام میشود.الخفش گفت:اسرا خواستار حمایت از آنها در سطوح عمومی و رسانه ای برای احقاق حقوق خود شدند. در حال حاضر حدود 180 اسیر فلسطینی بدون هیچگونه اتهامی دراسارتگاههای رژیم صهیونیستی در بازداشت ادرای هستند.رژیم صهیونیستی تاکنون بارها دوره بازداشت اداری شماری از اسرای فلسطینی را بدون هیچگونه دلیلی تمدید کرده است.
تمدید بازداشت اداری درحالیست که در ماه می میلادی سال 2012 بر اساس توافقنامه امضا شده با میانجیگری مصر که در آن اسرای فلسطینی به اعتصاب غذا پایان دادند، رژیم صهیونیستی موافقت کرد تا به بازداشت اداری و بدون محاکمه اسرای فلسطینی پایان دهد اما این رژیم همچنان تعهدات خود را نقض می کند.


قدسنا