اظهارات آیات نجفی مرعشی و گلپایگانی


1991 بازدید

اظهارات آیات نجفی مرعشی و گلپایگانی


موضوع : اظهارات آقایان نجفى و گلپایگانىشماره : 9936/321 تاریخ 15/2/44طبق اطلاع واصله از قم. روز 7/2/44 آقاى نجفى به درس خود خاتمه داده و در پایان درس در مورد وظایف منبرى وعاظ نسبت به ارشاد مردم بیاناتى نموده. و همچنین روز 8/2/44 آقاى گلپایگانى نیز به به درس خود خاتمه داده و در خاتمه درس خود ضمن بیانات مذهبى (در مسجد اعظم) بیان داشته من یک خبر خوشحالى براى دو یا سه روز دیگر جهت آقایان دارم و از آن نیز ناامید نیستم. انشاءاله بعدا به اطلاع شما خواهد رسید.

امور اجتماعى 16/2/44گیرنده : ریاست ساواک استان مرکز جهت تحقیق و اعلام چگونگى موضوع