خاطراتى از زندگانى امام خمینى (ره )در نوفل‏لوشاتو


1222 بازدید

خاطراتى از زندگانى امام خمینى (ره )در نوفل‏لوشاتو

امام خمینى(ره) در عین حال که به عنوان رهبر و مرجع تقلید بزرگ شیعیان دنیا مطرح بودند و در اوج عظمت و قدرت و رهبرى، هدایت یک انقلاب مردمى را به عهده گرفته بودند، اما هرگز از وظایف زندگى خصوصى خود غافل نبودند. انجام ظریف‏ترین نکات بهداشتى و مکلف نمودن مقلدین خود به رعایت آن و اجراى نظم و قانون از مواردى بود که من در آن مدت کوتاه که در خدمت امام بودم مشاهده کردم و ذکر آن را به عنوان الگو در زندگى براى خود و دیگر پیروان ایشان لازم مى‏دانم. براى نمونه به موضوع تماس‏هاى تلفنى با ایران اشاره مى‏کنم. در خیابان‏هاى پاریس و دیگر شهرهاى بزرگ فرانسه باجه‏هاى تلفن متعددى وجود داشت که مى‏توانستیم با تعدادى سکه‏ى چند فرانکى با ایران و دیگر کشورها تماس بگیریم؛ اما بعضى از دوستان ما و ایرانیانى که در آن‏جا حضور داشتند، مى‏توانستند با روش خاصى و تنها با یک عدد سکه با ایران تماس گرفته و براى مدتى با خانواده‏ى خود صحبت کنند و از پرداخت سکه‏هاى دیگر خوددارى کنند. وقتى این مطلب به گوش امام خمینى رسید، ایشان شدیداً این عمل را نهى کرده و فرمودند: »تمام قوانین کشور فرانسه باید از سوى ایرانیانى که در آن‏جا حضور دارند رعایت شود.« ایشان انجام چنین اعمالى را گناه مى‏دانستند.
از دیگر خاطراتى که از این دوران در ذهن دارم، برخوردهاى اخلاقى امام(ره) با افراد، دانشجویان و میهمانان بود. گاهى اتفاق مى‏افتاد که در یک روز گروه زیادى از دانشجویان براى ملاقات با ایشان به خانه وارد مى‏شدند و همه‏ى افراد مى‏خواستند دست امام(ره) را ببوسند و یا زمانى که دانشجویان مى‏نشستند و به صحبت‏ها و سخنرانى‏هاى کوبنده‏ى ایشان در آن مقطع حساس گوش مى‏دادند، به دلیل کمبود جا، فشار به افراد وارد مى‏شد و همدیگر را هل مى‏دادند، حتى به بدن امام(ره) هم فشار وارد مى‏شد؛ اما ایشان با گشاده‏رویى و برخورد محبت‏آمیز و اخلاقى پیامبرگونه، دانشجویان و میهمانان را مى‏پذیرفتند و به ابراز احساسات آنها پاسخ مى‏گفتند و در میان دانشجویان مى‏نشستند و سخنرانى مى‏کردند. اینها که گفتم خلاصه‏اى از زندگانى حضرت امام)ره( است که حاوى نکات ظریف اخلاقى و رعایت مسایل شرعى مى‏باشد و انجام آن مى‏تواند الگوى زندگى همه‏ى پیروان ایشان باشد.


http://www.yahyasafavi.com