دفاع به سبک آمریکایی !


دفاع به سبک آمریکایی !
ژنرال آیزنهاور دو سال پیش از آنکه در بیستم ژانویه سال 1953 رئیس جمهور آمریکا شود در سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح پیمان آتلانتیک شمالی در جمع اعضای کنگره آمریکا می گوید اگر روسیه شوروی به ما حمله کند آمریکا باید از بمب اتمی علیه آنها استفاده کند.

روزنامه اطلاعات 12 فروردین 1330 به نقل از روزنامه لوموند چاپ فرانسه شماره 1907 به تاریخ مارس 1951