اعلامیه 10 ماده‏اى حوزه علمیه قم


1578 بازدید

اعلامیه 10 ماده‏اى حوزه علمیه قم
گیرنده : تیمسار ریاست ساواک تاریخ 27/1/43

فرستنده : مدیریت کل اداره سوم شماره : 1521 /به الفروز پنجشنبه 20/1/43 بمناسبت ورود آقاى خمینى مجلس جشنى در مدرسه فیضیه از ساعت 1930 دایر بود که در حدود 4000 نفر در آن شرکت کرده بودند. در ساعت 20 آقاى خمینى بمدرسه آمد ابتدا آقاى حاجى مروارید از آزادى آقاى خمینى صحبت کرد و سپس قطع روابط سیاسى. اجتماعى. اقتصادى با دولت اسرائیل را از دولت فعلى خواستار گردید. ضمنا بمؤسسه اطلاعات حمله کرد که مطالب خلاف واقع راجع بروحانیون در روز سه‏شنبه 18/1/43 درج کرده است. سپس اظهار نمود اینک چند دقیقه‏اى آقاى حجتى با شما صحبت میکند. على حجتى کرمانى اعلامیه ده ماده‏اى بنام حوزه علمیه قم قرائت کرد که یکنسخه آن بپیوست ایفاد میگردد و در متن اعلامیه بنام حوزه علمیه قم اعلام شده براى اینکه آقاى خمینى مرجع تقلید شناخته شود ده ماده‏اى مزبور را انجام دهد. در ساعت 0900 روز جمعه 21/1/43 مجلس دیگرى در مدرسه فیضیه دایر بود که على حجتى کرمانى چنین صحبت کرد برخلاف تصور هدفهاى روحانیون کهنه و فرسوده و ارتجاعى نیست بلکه هدف ما در درجه اول تامین امنیت و رفاه کلیه مردم ایران است. من بنمایندگى [دانشجویان ]حوزه علمیه قم بایستى اعلام کنم که مخالف استعمار و استثمار هستیم مملکت ما بایستى مستقل باشد نه تابع استعمارگران. تا بحال که تمام بلندگوهاى تبلیغاتى مانند جراید و رادیو تلویزیون مردم را با حرفهاى پوچ و فرسوده اغفال میکرد گذشت. از امروز ما همه آنرا دفن کرده و دور خواهیم انداخت اکنون که این ده‏ماده را میخوانم همگى قلم و کاغذ بدست بگیرید یادداشت کنید و هر کدام بشهرستانها میروید بهر طریق که میدانید؟ آنرا تکثیر و بسمع مردم برسانید. بعد اعلامیه ده ماده‏اى را قرائت نمود. در مورد اینکه این اعلامیه با اطلاع آقاى خمینى بوده یا خیر باواسطه ایشان تماس حاصل شد و جواب آقاى خمینى توسط واسطه باین نحو داده شد که آقاى خمینى گفته‏اند مادامیکه روزنامه اطلاعات بنحو مقتضى جبران مقاله سه‏شنبه 18 فروردین را نکند از دادن جواب مثبت یا منفى خوددارى خواهد کرد. آقاى شریعتمدارى نیز اظهار بى‏اطلاعى کردند. با توجه باینکه على حجتى کرمانى معمم و نویسنده مجله در مکتب اسلام بوده و با مطابع و مسائل چاپى سروکار دارد و از طرفى اطلاعات واصله حاکى است که این شخص از علاقمندان واحدى و نواب صفوى بوده و بدکتر مصدق نیز سمپاتى دارد با معاضدت عناصر نهضت آزادى دست باینکار زده است.

ضمنا بعید بنظر میرسد که آقاى شریعتمدارى از این موضوع بى‏اطلاع باشند چه انتشار و اعلام این اعلامیه از لحاظ رقابت شدیدى که بین این دو نفر حکمفرما است خمینى را در وضع نامساعد قرار داده است.

براى دستگیرى نامبرده شهربانى و ساواک اقدامات لازم معمول داشته ولى فعلا نامبرده مخفى است که مأمورین با هوشیارى کامل مترصد دستگیرى او هستند.

رئیس ساواک تهران. مولوى