کتابخانه مجلس اسنادی از گزارش‌های دولتی دوران پهلوی دوم را خریداری کرد


1108 بازدید

کتابخانه مجلس اسنادی از گزارش‌های دولتی دوران پهلوی دوم را خریداری کرد

علی ططری، رئیس مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مجموعه خریدهای نود و ششمین جلسه شورای سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع اسنادی کتابخانه مجلس شورای اسلامی گفت:‌ در این جلسه 3 مجموعه از اسناد خریداری شده است، از این سه مجموعه، یک مجموعه شامل دو دفترچه دخل و خرج یعنی دستورالعمل سال 1323 هجری قمری و کتابچه دستورالعمل یا همان دخل و خرج سال 1324 هجری قمری مربوط به یزد و مضافات آن است.

وی ادامه داد:‌ این مجموعه بسیار نفیس بود، به لحاظ شکلی سالم و مزین به تذهیب نفیس است که به امضا ی مظفرالدین شاه رسیده و هم چنین تایید ناصرالملک وزیر مالیه و حکمران یزد موید الدوله را نیز دارد. که این موارد بر نفاست آن افزوده است.

ططری تصریح کرد:‌ یک مجموعه دیگر هم مربوط است به اسناد دوران پهلوی اول که از اصفهان خریداری شده است‌، این اسناد مربوط به اصفهان و حومه آن با موضوعات مختلف و متنوع است،‌ اسنادی از اصناف، روحانیون، تجار، کسبه اصفهان است و عشایر در 81 صفحه گردآوری شده است.

وی گفت:‌ مجموعه سوم خریداری شده شامل 11 گزارش دولتی مربوط به زمان پهلوی دوم است، بخشی مربوط به پرویز سنگ نماینده دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی است. بخشی از اسناد هم مربوط به تراکت‌ها و پوسترهای انتخاباتی دوره‌های پایانی مجلس در دوره پهلوی دوم و محمدرضا شاه است.

ططری در پایان گفت:‌ مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در سیستم خرید خود توجه ویژه‌ای به اسناد پارلمان داشته و به جدیت در این حوزه وارد می‌شود‌، از اسناد خریداری شده عمدتا‌ً فهرست اولیه تهیه می‌شود و بعد از مدت کوتاهی پژوهشگران می‌توانند این اسناد را در اختیار بگیرند.


تسنیم