اعتراف صهیونیستها به عملیات مقاومت


974 بازدید

اعتراف صهیونیستها به عملیات مقاومت

  به نقل از روزنامه صهیونیستی معاریو وزارت جنگ رژیم صهیونیستی پس از سه سال اعترافق کرد که خاخام "موشه طلبی" که اعلام شده بود خود کشی کرده است در یک عملیات ضد صهیونیستی توسط نیروهای مقاومت فلسطین به هلاکت رسیده است.

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه اعترافات خود اعلام کرد که خاخام "موشه طلبی" که جسدش 3 سال پیش در نزدیکی ورودی شهرک صهیونیست نشین"ربابا"درجنوب غربی استان "سلفیت"کشف شدآنگونه که پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرده دست به خود کشی نزده بلکه به دست مبارزان فلسطینی به هلاکت رسیده است.

به اعتقاد کارشناسان این روزنامه صهیونیستی مسئولین در آن زمان ترجیح دادند برای جلوگیری از تاثیر منفی این مسئله بر شهرک نشینان صهیونیست از یک سو و تشویق و ترغیب مبارزان فلسطینی از سوی دیگر این حادثه را یک خودکشی اعلام و پرونده را سریعا مختومه کنند.


قدسنا