حکم نخست‌وزیری شریف امامی


حکم نخست‌وزیری شریف امامی
در سند پیش رو حکم نخست وزیری جعفر شریف امامی به امضاء محمدرضا شاه مشاهده می کنید

در بحبوحه حوادث سال 1357 که تظاهرات مردم در سراسر کشور ،نظام مستبد و ظالم پهلوی را با بحران روبرو کرده بود. شاه و مشاوران انگلیسی و آمریکایی اش گمان می کردند می توانند از طریق تعویض مهره ها موج توفنده حرکت انقلابی مردم را مهار کنند. به همین دلیل پس از آنکه تعویض نخستوزیر هویدا پس از سیزده سال در 16 مرداد 1356 و آمدن جمشید آموزگار نتوانست حرکت انقلاب اسلامی را متوقف کند، اینبار نوبت به جعفر شریف امامی رسید که رئیس لژ فراماسونری درایران بود او به واسطه مناسبات بسیار نزدیکی که با انگلیسی ها داشت ، امیدوار بود بتواند با اجرای سیاست به اصطلاح آشتی ملی بحران موجود را مدیریت کند. اما در همان آغاز شروع فعالیت دولتش با جنایت 17 شهریور در میدان ژاله (شهدا) تهران ماهیت اش برای مردم ایران بیش از هر زمان دیگر افشاء شد.