نامه به رئیس ستاد


1443 بازدید

نامه به رئیس ستاد


شماره : 13741 تاریخ 19/12/1334

بعرض برسد

جناب تیمسار معظم آقاى سپهبد هدایت رئیس ستاد کل ایران بعرض عالى میرساند پس از تقدیم سلام و ارادت صمیمانه و خالصانه و غائبانه غرض از مزاحمت و تصدیع، آنکه فرماندار نظامى تهران بدون جهت و علت و سبب پانزده روز است دستور داده که حضرت مستطاب آیت اللّه‏ العظمى آقاى فلسفى دانشمند شهیر زید عزّه‏العالى که از مفاخر ایران بشمار میروند منبر نرود و مردم را موعظه نکنـد. حضـرت مستطابعالى مطلع باشید این دستگاه فرماندارى نظامى است که بى جهت مردمان محترم را ضایـع میکنـد دستور اکید صادر فرمائید که رسیدگى کامل نمایند و موجب تشکر است.از هیئت واعظین و ناطقین تهران

محقق خراسانىبعرض میرسد

22/12/

بعرض تیمسار ریاست برساند 16/11/3417/12/34فرماندارى نظامى تهران

فورى

این آقاى فضول فورى احضار گردد و مورد بازجویى قرار گیرد.

24/121ـ «در زمانى که منبرم ممنوع شد، مرحوم حاج محقق خراسانى که از وعاظ محترم اهل خراسان و ساکن تهران بود، از طرف وعاظ و اهل منبر نامه‏اى به رئیس ستاد ارتش وقت نوشت و به این اقدام اعتراض کرد». حاج شیخ عباسعلى محقق خراسانى از وعاظ مشهد و خراسان بود. در سال 1271 در مشهد بدنیا آمد و مدارج علوم دینى را نزد پدر و اساتید مشهد گذارند و سپس به وعظ و تبلیغ پرداخت. وى منبرى مؤثر و سودمند داشت و از همین رو مورد توجه خاص مراجع بزرگ آن زمان، آیات عظام اصفهانى، شیرازى و بروجردى بود. در واقعه مسجد گوهر شاد به همراه جمع دیگرى از علما و وعاظ خراسان دستگیر و در تهران محاکمه و سپس زندانى شد. در اسفند ماه 1342 در سن 71 سالگى در گذشت و در قم دفن شد. همان منبع پاورقى ص 87 ـ 86 پس از ارسال این نامه براى فرماندارى نظامى سرهنگ مبصر رئیس ستاد فرماندارى نظامى در تاریخ 24/12/34 دستور احضار آقاى محقق خراسانى را خطاب به رکن 2 اعلام مى‏کند.