شهرنگاری‌های عصر قاجار


1000 بازدید

شهرنگاری‌های عصر قاجار

این کتاب یک دایره المعارف از آثار تاریخ محلی و شهرنگاری دوره قاجار است.

این کتاب یک دایره المعارف از آثار تاریخ محلی و شهرنگاری دوره قاجار است که به سه منظور تهیه شده:

اول: تهیه فهرستی توصیفی از منابع شهرنگاری عصر قاجار، و فراهم آوری کتابی مرجع برای علاقمندان رشته تحصیلی تاریخ محلی.

دوم: کمک به دانشجویان رشته‌های مختلف علوم انسانی که قصد دارند مطالعات شهرشناسی خود را به عمق تاریخ برده و از دریچه‌های مختلف (جغرافیا، علوم اجتماعی، اقتصاد، مردم شناسی  ...) پژوهش خود را غنا بخشند.

سوم: این فهرست توصیفی دست‌مایه آن گروه از مورخان دانشگاهی و غیر دانشگاهی خواهد بود که در حال تدوین و تألیف آثاری در زمینه تاریخ محلی شهر یا منطقه خویش می‌باشد. این فهرست آنها را راهنمایی می‌کند که چه آثاری را باید ببینند.

توجه به این تکته حائز اهمیت است که در چند سال گذشته تعداد زیادی اثر مفید در این حوزه (سفرنامه، تاریخ محلی و اسناد) انتشار یافته است. آثاری که شایسته بود در جایی معرفی شده و ارزش آنها اطلاع‌رسانی گردد. در این کتاب نگارنده موفق شده حدود 260 اثر مربوط به تواریخ محلی و شهرنگاری‌های دوره قاجار معرفی نماید.

فهرست مطالب کتاب:

پیشگفتار

مقدمه: چیستی و اهمیت تواریخ محلی

فصل اول: تاریخ‌نگاری محلی در عصر قاجار

فصل دوم: سفرنامه‌های قاجاری، سبک دیگری از شهرنگاری

فصل سوم: معرفی آثار شهرنگاری‌های عصر قاجار

تواریخ ایلی

شهرنگاری‌های کشوری

نتیجه

فهرست منابع

فهرست اعلام

شهرنگاری‌های عصر قاجار کلیات ـ کتابشناسی
نویسنده: عبدالمهدی رجائی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
تاریخ چاپ: 1392
مکان چاپ: اصفهان


ical.ir