کشته شدن یک جوان در تظاهرات شهر رشت


1412 بازدید

کشته شدن یک جوان در تظاهرات شهر رشت
1ـ از بعداز ظهر روز 6/11/57 تظاهرات پراکنده ‏اى در نقاط مختلف شهر رشت برگزار که با دخالت مأمورین انتظامى و تیراندازیهاى هوائى و پرتاب گاز اشک‏آور متظاهرین متفرق و در حوالى خیابان سام یکنفر جوان بر اثر اصابت گلوله کشته شده است.1

2ـ از ساعت 0930 روز جارى 7/11/57 نیز تظاهرات با سطح گسترده‏اى در نقاط مختلف شهر رشت برگزار و متظاهرین با ایجاد راه‏بندان و آتش زدن لاستیک و دادن شعارها ضد ملى به تظاهرات ادامه و مأمورین انتظامى با تیراندازیهاى شدید هوائى و پرتاب گاز اشک‏آور نسبت به متفرق ساختن آنان اقدام و این تیراندازى که فعلاً نیز ادامه دارد از ساعت 1300 کمتر گردیده معهذا ادامه دارد.2

3ـ در سایر نقاط استان گیلان تظاهرات پراکنده و راهپیمائى آرام ادامه دارد و اخبار مکتسبه بعدى متعاقبا باستحضار میرسد.گوینده ـ آزادى

گیرنده ـ کارآموز ساعت 1415

مراتب به مرکز فرماندهى آقاى [ناخوانا] تلفنگرام شد. 7/111ـ او را «یک جوان 25 ساله فوق دیپلم، دبیر دبیرستانها» معرفى کردند. (بولتن خبرگزارى پارس، ش 300، ص 6) امروز (6/11/57) تظاهراتى در حمایت از قانون اساسى رژیم شاهنشاهى در زاهدان برگزار شد که کشاورزان محلى و طوایف شهرکى، ناروئى، سارانى و پردیس پراهویى در آن شرکت داشتند. (همان، صص7 و 8) تظاهراتى نیز در زابل شکل گرفت که آن هم به خشونت گرایید. (همان، ص 9)

2ـ «در جریان راهپیمایى امروز (7/11/57) مردم رشت و به دنبال تذکرات مامورین درباره عدم تجمع از سوى گروهى از راهپیمایان تظاهراتى صورت گرفت که منجر به خشونت و درگیرى شد و در نتیجه تظاهرکنندگان راه‏بندانهایى به وجود آوردند. بر اساس گزارشى که از بیمارستانهاى کوروش، رازى، پهلوى و 25 شهریور رشت کسب شده است تاکنون چهار نفر از تظاهرکنندگان کشته و 25 نفر نیز مجروح و در بیمارستانها بسترى هستند... حال شش نفر از مجروحین وخیم مى‏باشد. تعدادى از این مجروحین نیز که به بیمارستانها اعزام نشده‏اند از سوى مردم در منازل خود از آنها پرستارى مى‏شود.» (بولتن خبرگزارى پارس، ش 301، ص 4)