اجتماع اصناف و روحانیون در مدرسه نواب مشهد


1537 بازدید

اجتماع اصناف و روحانیون در مدرسه نواب مشهد
تلگرافات واردهروز 28/10/57 عده‏اى از اصناف و روحانیون در مدرسه نواب متحصن و تقاضا داشتند نسبت به امنیت شهر هر چه زودتر توسط مسئولین اقدام گردد چون مغازه آنان مورد دستبرد واقع میشود ضمنا تظاهرات آرامى صورت گرفت. روز 29/10/57 عده‏اى حدود پانصد هزار نفر از جلوى منزل آیت‏اله شیرازى حرکت و از مسیر خیابانهاى مشهد عبور و در خیابان تهران پس ادا نماز ظهر و سخنرانى دو نفر از روحانیون بنام هاشمى‏نژاد و خامنه‏اى مردم بصورت پراکنده و متفرق و اتفاق سوئى رخ نداد ضمنا قطعنامه‏اى ده ماده‏اى توسط وعاظ [واعظ] طبسى قرائت و بیان داشت مفاد این قطعنامه در تمام ایران یکسان است.1

کیوان

ـ آن چه در این گزارش ساواک در چند خط آمده در دیگر منابع نوشته شده که «این راهپیمایى عظیم و پرشکوه تاکنون در شهر مشهد سابقه نداشت و چون از شهرهاى خراسان و روستاییان شرکت داشتند، و به قرار اطلاع حدود دو میلیون نفر شرکت داشته‏اند که خود یک اجتماع تاریخى بوده است.» (انقلاب اسلامى مردم مشهد، ص 143 ؛ اطلاعات، ش 15765، ص 6) غیر از مشهد، 15 هزار نفر در اسفراین، هزاران نفر در قوچان، تربت حیدریه، نیشابور، بجنورد، و رشتخوار و روستاهاى اطراف راهپیمایى کردند. (تقویم تاریخ خراسان از مشروطه تا انقلاب اسلامى، ص 324) اما حادثه تلخ امروز (29/10/57) استان خراسان در طبس رخ داد. در اثر تیراندازى مأموران به مردم چهار تن شهید و 19 نفر زخمى شدند. مردم خشمگین، استوارى را که اقدام به این جنایت کرده بود، دستگیر و کشتند. (همان ؛ بولتن خبرگزارى پارس، ش 296، ص 8) در نیشابور هم راهپیمایى بزرگى شکل گرفت که روزنامه اطلاعات شمار مردم را 120 هزار تن برآورد کرد. (ش 15764، ص 6)