تجلیل از آیت الله فلسفی


2035 بازدید

تجلیل از آیت الله فلسفی


درباره: تجلیل از فلسفى واعظ وسیله طرفداران وى

به: ریاست ساواک تاریخ 20/7/51

از: ساواک تهران 20 ه 12 شماره: 15160 / ه 12چون با ممنوع‏المنبر1 بودن شیخ محمد تقى فلسفى احتمال میرود در ایام ماه مبارک رمضان بعضى از وعاظ طرفدار وى روى منابر از مشارالیه تجلیل نموده و مطالبى در این زمینه ایراد نمایند علیهذا دستور فرمائید در اینمورد مراقبت لازم معمول و نتیجه را ضمن معرفى این قبیل وعاظ در اسرع وقت و گزارش نمایند.2

رئیس ساواک تهران

نواباز طرف فرنژاد 20/7/51

دائره روحانیون

رئیس بخش 12 ـ شهسوارى

75141 ـ صورت اسامى وعاظ ممنوع‏المنبر در ماه مبارک رمضان 1392

تاریخ: 13/7/51

1 شیخ على اکبر هاشمى رفسنجانى على تهران

2 شیخ غلامحسین جعفرى همدانى محمد تقى تهران

3 شیخ محمد جواد باهنر على اصغر تهران

4 محمد تقى فلسفى محمدرضا تهران

5 شیخ حسن لاهوتى اشکورى نصراله تهران

6 سید محمود علائى طالقانى ابوالحسن بافت

7 شیخ احمد کلانتر سلطان زاهدان

8 شیخ حسینعلى منتظرى على اصفهان

9 شیخ صدالدین حائرى عبدالحسین شیراز

10 شیخ محمد صادق (محى‏الدین) حائرى عبدالحسین شیراز ـ فومن

11 منیرالدین حسینى‏الهاشمى سید نورالدین شیراز ـ گنبد کاوس

12 على اکبر مکارم محمود شیراز ـ چاه بهار

در پرونده محمد تقى فلسفى واعظ بایگانى شود

13/7 96190

اصل در 61113 است

طى شماره 51/7/138270/312 کلیه

ساواکها2 ـ ساواک در سند دیگر در مورد ممنوعیت منبر آقاى فلسفى مى‏نویسد:

موضوع: شیخ محمد تقى فلسفى

تاریخ: 15/7/51

نامبرده بالا اخیرا ضمن صحبتهاى خصوصى به سید ناصرالدین ابطحى امام جماعت مسجد حسینى واقع در خیایان شهباز گفته است شما پیشنمازها باید مراقب باشید چون امسال یکعده وهابى تصمیم گرفته‏اند در مساجد فعالیت بکنند و باید با آنها مبارزه نمائید افسوس که دستم به چوبه منبر نمیرسد اگر دستم برسد درست میکنم.