تاریخ‌نگاری مکتب پهلوی درباره دوره پهلوی


کاوه بیات؛ ترجمه پروانه نادرنژاد
1806 بازدید

تاریخ‌نگاری مکتب پهلوی درباره دوره پهلوی

مرحله شکل‌گیری آنچه می‌توان اصطلاحاً تاریخ‌نگاری دوره پهلوی نامید، به اواخر دهه 1920 م، باز می‌گردد.

یعنی زمانی که تحت تأثیر تحولات تدریجی، رژیم تازه تأسیس پهلوی، برای تبدیل شدن به یک دیکتاتوری سلطنتی، یک نهضت مردمی برای ایجاد حکومت مرکزی مقتدر و اجرای مجموعه کاملی از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی به تأخیر افتاده تا مقام او را به عنوان یک مجری نمایش پایین آورد. در نتیجه مکتب تاریخ نگاری در حال ظهور، رفته رفته یک نهاد انتزاعی، به نام رضا شاه کبیر جای جنبشی گسترده‌تر را برای مدرنیزه کردن ایران گرفت.

ادامه این مقاله را که در پیام بهارستان شماره 21 منتشر شده است در فایل زیر بخوانید.

icon48


ical.ir