عباسقلی بختیار


عباسقلی بختیار

عباسقلی بختیار فرزند سلطانعلی، از نوداگان ضرغام‌السلطنه،  در سال 1305 خورشیدی در اردل از توابع چهار محال و بختیاری به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه فیروز بهرام و دوره متوسطه را در دبیرستانهای البرز و ادب گذراند. سپس در دانشگاه تهران در رشته حقوق تحصیلات خود را به پایان رساند و جهت ادامه تحصیل راهی انگلستان شد و از دانشگاه گلاسکو درجه مهندسی شیمی و از دانشگاه لندن درجه  دکترای همین رشته را دریافت کرد و پس از مراجعت به ایران در سال 1339 که همزمان با قانون ملی شدن نفت بود به استخدام شرکت ملی نفت ایران درآمد.1 مراحل ترقی را در این شرکت طی نمود و برای مدتی هم در پالایشگاه آبادان و نیز در پخش تهران مسئولیتهایی داشت.

 

در سال 1348 که هوشنگ انصاری اقدام به تغییر کادر معاونین خود نمود وی را به معاونت صنعتی وزارت اقتصاد منتصب کرد. پس از مدتی به دنبال کشمکشهای سیاسی میان انصاری و نجم‌آبادی وی این مقام را ترک و به سازمان خریدهای نظامی منتقل شد.2 در تاریخ 31 فروردین ماه 1352 پروتکل مربوط به مذاکرات سومین کمیسیون فرعی شرکت صنایع سنگین ایران و رومانی توسط عباسقلی بختیار و ایون مارگاریتسکو, معاون وزارت صنایع ماشین سازی رومانی در تهران به امضا رسید.3 اولین فدراسیون اسکواش ایران در سال 1353 به ریاست وی تأسیس شد اما پس از یک سال منحل گردید.

 

در سال 1354 به دنبال اختلافی که میان دکتر کریم ایادی رئیس هیئت مدیره سازمان اتکا و سرلشکر علی‌اکبر ضرغام مدیر عامل آن سازمان به وجود آمد شاه ناگزیر ضرغام را از مدیرعاملی معزول و از هوشنگ انصاری تقاضای معرفی فرد جدیدی برای این امر نمود که وی عباسقلی بختیار را برای این سمت انتخاب و معرفی نمود. بختیار چند سالی مدیرعامل سازمان اتکا بود تا اینکه در سال 1356 که هوشنگ انصاری به مدیریت عامل شرکت ملی نفت منصوب گردید، عباسقلی بختیار را به عضویت هیئت مدیره شرکت نفت تعیین نمود و امور صنعتی و بازرگانی را به او واگذار کرد.4

 

در دی ماه 1357 که شاپور بختیار به نخست وزیری منصوب شد پسر عمویش عباسقلی را به وزارت  معادن و سرپرستی وزارت بازرگانی تعیین نمود. پس از 37 روز کابینه بختیار سقوط کرد و عباسقلی بختیار بازداشت شد. برادرش ابوالحسن کفالت وی را پذیرفت. اما چون بعد از آزادی به فرانسه گریخت او را به جای عباسقلی دستگیر کردند.5

مشاغل مهم: استخدام شرکت ملی نفت ایران و مدیریت عامل شرکت سهامی پتروشیمی آبادان (از سال 1345 به بعد)، معاون صنعتی وزارت اقتصاد (1348)، مدیرعامل سازمان اتکا (1354)، عضو هیئت مدیره شرکت نفت ایران (1356)، وزیر معاون و صنایع و سرپرست وزارت بازرگانی در کابینه شاپور بختیار (1357)، مدیر فنی شرکت سهامی قند اصفهان، دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته مهندسی شیمی، رئیس بهره‌برداری گاز و پتروشیمی در شرکت ملی نفت ایران و مسئول طرح مجتمع آبادان.


موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران