حمایت آیت الله العظمی بروجردی از شهید نواب صفوی


3419 بازدید

در برخی از کتب آمده است که مرحوم آیت الله بروجردی با شهید نواب صفوی و فدائیان اسلام مخالف بود، از همین رو وقتی رژیم فرمان اعدام او را صادر کرد، ایشان هیچ کاری انجام ندادند.

آیت الله ربانی شیرازی در این باره می‌گوید: «این کذب محض است و افترایی است که به آیت الله بروجردی نسبت می‌دهند. نظر ایشان این بود که «رژیم اگر بخواهد کاری کند و اینجا بیایند ما جلویشان را می‌گیریم و با وجود ما کاری نمی‌توانند بکنند».

حتی ایشان شب قبل اعدام بعد از اطلاع از زمان اجرای حکم، با ناراحتی به پیشکار خود می‌گوید که الان حرکت کن و خودت را به دربار برسان و برو پیش شاه و بگو که نظر آیت‌الله این است که نواب اعدام نشود و جلوی این کار را بگیرید. حاج احمد پیشکار می‌گوید اگر اجازه دهید الان شب است فردا اول وقت حرکت کنم که ایشان گفته بود باشد فقط سریع اقدام کنید.

حاج احمد فردا سریعا پیش شاه می‌رود و پیغام آیت‌الله را می‌رساند و شاه می‌گوید اجازه دهید بپرسم قضیه چه شده است که وقتی پرسیده بود آنها هم به او گفته بودند که همین الان وی را اعدام کردند.

 

 


تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی