اسناد مربوط به شکل‌بندی مرزهای شرقی کشور فهرست‌نویسی شد


1030 بازدید

اسناد مربوط به شکل‌بندی مرزهای شرقی کشور فهرست‌نویسی شد

نزدیک به 5 هزار برگ سند در غالب حدود 380 پرونده با موضوع شکل بندی مرز های شرقی کشور فهرست نویسی شد. 
 
 به گزارش لیزنا، فهرست نویسی این اسناد دیجیتالی که توسط دکتر مجتهد زاده استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس از آرشیو ملی بریتانیا دریافت و به سازمان اهدا شده، به پایان رسیده و به زودی بر روی سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی قرارمی گیرد.

گفتنی است این اسناد اطلاعات ارزشمندی در خصوص مرزهای شرقی ایران و رخدادهای این منطقه در زمان جنگ جهانی دوم دارد.


لیزنا