مدیر یک روزنامه: بخشی از درآمد آگهی‌ها سهم ساواک است!


2419 بازدید

مدیر یک روزنامه: بخشی از درآمد آگهی‌ها سهم ساواک است!
سند زیر از سلطه ساواک بر بخش آگهی‌های روزنامه‌های حکومت پهلوی حکایت دارد.