توصیه های شهید آیت الله سعیدی در مورد ماه مبارک رمضان


توصیه های شهید آیت الله سعیدی در مورد ماه مبارک رمضان
گزارش منبع ساواک در باره سخنرانی شهید آیت الله سید محمد رضا سعیدی خراسانی در مسجد موسی بن جعفر واقع در خیابان غیاثی نزدیک میدان خراسان تهران . دراین سخنرانی شهید بزرگوار در جو خفقان سالهای دهه چهل که کمتر کسی جرات آوردن نام امام خمینی را در مجالس سخنرانی عمومی داشت دو بار از امام خمینی یاد می کند و سپس در باره ماه رمضان و توجه به پرهیز از گناه و رسیدگی به نیازمندان و فقرا به مردم توصیه می کند .

در بخش دیگری از این سخنرانی ضمن توجه به آیات قرآن و خواندن صحیفه سجادیه بر این موضوع تاکید می کند که انگلیس دشمن شماره یک قرآن است چون فهمیده قرآن بر ضد استعمار است . به همین دلیل آنها ما را می خواهند از قرآن دور کنند.