خلیل طهماسبی در زندان موقت شهربانی ساعاتی پس از ترور رزم آرا


خلیل طهماسبی ۲۵ بهمن ۱۳۰۲ در تهران روستای واصفجان به دنیا آمد. پس از کارگری در مشاغل مختلف در حرفه نجاری مشغول شد و اطرافیانش استاد خلیل صدایش می‌کردند. او در مجالس سید ابوالقاسم کاشانی با نواب صفوی آشنا شد و در ۱۳۲۶ به عضویت فدائیان اسلام درآمد.

در پی مخالفت‌های آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی و نواب صفوی با رزم‌آرا نخست‌وزیر ایران، طهماسبی در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ رزم‌آرا را در مجلس ترحیم حاج میرزا محمد فیض قمی در مسجد شاه با شلیک سه گلوله ترور کرد. مجلس شورای ملی در دوره هفدهم در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۳۱ به درخواست شمس قنات‌آبادی (از یاران آیت الله کاشانی) در ماده واحده‌ای وی را قهرمان ملی نامید و چنین تصویب کرد:

چون خیانت حاج‌علی رزم‌آرا بر ملت ایران ثابت گردیده هرگاه قاتل او استاد خلیل طهماسبی باشد به موجب این قانون مورد عفو قرار می‌گیرد و آزاد می‌شود.( به نقل از متن مربوطه در مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ مرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۴) به این ترتیب طهماسبی در ۲۴ آبان ۱۳۳۱ از زندان آزاد شد. اما بعد از حمله ناموفق او به حسین علاء، خلیل طهماسبی در ۶ آذر ۱۳۳۴ دستگیر و در ۲۷ دی ۱۳۳۴ به همراه نواب صفوی، مظفر ذوالقدر و محمد واحدی اعدام شد.


خلیل طهماسبی در زندان موقت شهربانی ساعاتی پس از ترور رزم آرا