نامه علی دشتی سفیر وقت ایران در لبنان درباره سرکوب مردم در ۱۵ خرداد ۴۲


1756 بازدید

در این دو برگ سند علی دشتی سفیر وقت ایران در بیروت پایتخت لبنان، در پاسخ به اعتراض شیخ سعید جلایا مفتی اعظم اهل سنت لبنان که در اول تیرماه 1342 اعتراض خود را به سرکوب مردم در 15 خرداد 1342 توسط رژیم پهلوی اعلام کرده است . تلاش می کند از طریق وارد کردن اتهام های بی اساس به تظاهرکنندگان ، این جنایت بزرگ را برای مفتی اعظم لبنان توجیه کند. در برگه دوم علی دشتی گزارش این نامه نگاری را به وزارت دربار شاه اعلام می کند.


نامه علی دشتی سفیر وقت ایران در لبنان درباره سرکوب مردم در ۱۵ خرداد ۴۲