هشدار آیت الله گلپایگانی به مسئولان راجع به ایجاد سینما در قم


2079 بازدید

هشدار آیت الله گلپایگانی به مسئولان راجع به ایجاد سینما در قم


موضوع : اظهارات آیت‏اله گلپایگانى پیرو/ 3060/21 ـ 29/7/47

از : 21 تاریخ 29/7/47

به : 316 شماره : 3061/21

ساعت 20 روز 28/7/47 آقاى سرشار فرماندار قم به اتفاق سرکار سرهنگ درخشانفر رئیس شهربانى بنا به دعوت قبلى در منزل گلپایگانى با وى ملاقات نمودند. گلپایگانى با حالت اعتراض اظهار داشت چنانچه در قم سینما ایجاد شود ما قیام خواهیم کرد و بیش از این حد حاضر نیستیم صبر کنیم و اگر هم دراین راه من کشته شدم مانعى ندارد چه اصرارى است که بعضى از مأمورین مى‏خواهند با ساختن سینما آشوب برپا کنند و صدها نفر از مردم را به کشتن بدهند و حال آنکه شخص اعلیحضرت ابدا راضى نیستند من وسیله شخصى مطمئن سفارش دادم که این موضوع را به عرض اعلیحضرت برسانند که شهرستان قم احتیاج به سینما ندارد و ابدا مصلحت نیست که این لانه فساد در قم دایر گردد گلپایگانى افزود که تقاضاى من این است که در مراسم چهارم آبان دختران دانش‏آموز شرکت نکنند و سر و صدا به راه نیندازند و از گرام و سایر آلات موسیقى استفاده نگردد البته مراسم دختران دانش‏آموز در داخل مدارس خودشان اشکال شرعى ندارد. آقاى فرماندار پاسخ داد که سینما از نظر تنویر افکار عمومى و فیلمهاى تبلیغاتى مربوط به امور آموزش و پرورش. صنعتى و اجتماعى و همچنین مسافرتهاى شاهانه صد در صد سودمند مى‏باشد و حتما آیت‏اله استحضار دارد هنگامى که چنین فیلمهایى در خیابانها به معرض نمایش گذارده مى‏شود مردم با چه اشتیاقى براى تماشا شرکت مى‏نمایند بنابراین وقتى ساختمانى ایجاد شود زحمت مردم مرتفع گردیده همچنین فیلمهاى اخلاقى و آموزنده که محرک و مشوق احساسات اخلاقى و ملى است در آن‏جا به معرض تماشا گذاشته خواهد شد. گلپایگانى از این موضوع ناراحت شده و گفت اساسا براى‏شنیدن پاسخ درخواست خود حاضر نیستم و قصد داشت که از اطاق خارج شود که سیدمهدى وى را منصرف نمود. گلپایگانى گفت من از آقایان مى‏خواهم که اظهاراتم را به مرکز منعکس کنید تا به عرض برسد و از ایجاد این لانه فساد در قم که حوزه علمیه موردنظر اعلیحضرت هم هست به طور کلى صرفنظر گردد و تصور مى‏کنم شخص مورد نظر من تقاضایم را به عرض اعلیحضرت رسانده باشد و به طور یقین اعلیحضرت هم قبول خواهند فرمود و راضى نیستند بعضى از مأمورین قم با ایجاد سینما آشوب برپا کنند کما اینکه در دو منطقه دیگر هم که تقاضا شد از ایجاد سینما صرفنظر گردید. آقاى فرماندار راجع به شرکت دختران دانش‏آموز در مراسم چهارم آبان اظهار داشت دستور داده‏ام برنامه‏هایى را که با شئون حوزه علمیه قم مغایر است حذف نمایند لکن شرکت دانش‏آموزان دختر با حفظ شعائر دینى که مورد تقاضاى مصرانه کلیه دانش‏آموزان دختر نیز هست بلااشکال به نظر مى‏رسد.

گلپایگانى در این مورد مطلبى ایراد ننمود و ساعت 40ـ20 این ملاقات خاتمه یافت.

نظریه منبع ـ نظرى ندارد.

نظریه رهبر عملیات ـ مفاد گزارش فوق صحت دارد. مرشد نظریه امنیت داخلى ـ مفاد گزارش منبع صحیح است پیشرفتهاى کنونى که با اجراى انقلاب به منصه ظهور مى‏رسد این اجازه را به کسى نمى‏دهد که در لباس زهد و تقوى بخواهد ممانعت از اجراى برنامه‏اى کند که در تنویر افکار عمومى این شهرستان نقشى بس مهم و اساسى دارد و به نظر امنیت داخلى حال که آقاى گلپایگانى قصد قیام دارد با قاطعیت هر چه تمامتر ضربه‏هاى لازم به ایادى و اطرافیان وى به موقع وارد و مجالى به آنان نداد که حتى تصور آن را بکند. عامل اجرائى سید مهدى گلپایگانى است که به انحاء مختلف اهالى را تحریک مى‏کند. روحانى.