نشست بین الدولی فلسطین ازاشغال تا آزادی


1691 بازدید

نشست بین الدولی فلسطین ازاشغال تا آزادی

 بنقل از روابط عمومی اتحادیه بین المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری درآستانه ی یوم النکبه سالروزمصادره و اشغال اراضی فلسطینیان توسط رژیم غاصب صهیونیستی نشست بین الدولی فلسطین ازاشغال تا آزادی با حضوراعضای این اتحادیه ازکشورهای ایران ـ فلسطین ـ لبنان ـ عراق ـ ترکیه ـ پاکستان ـ آفریقای جنوبی و اندونزی برگزارگردید . سید ابوالقاسم رحیمیان دبیرکل اتحادیه بین المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری هدف ازاین نشست را آگاه سازی عمومی درخصوص فاجعه بزرگ تاریخی برملت فلسطین دانست .

وی افزود:روزنکبت نتیجه تبانی آمریکا ؛ انگلیس و رژیم غاصب صهیونیستی علیه حقوق بشربود و این اقدام میزان ذلت و خواری نظام های عربی رادربرابراستکبارجهانی به خوبی نشان داد .وی اداه داد در 15 می سال 1948 میلادی حادثه ای تلخ درتاریخ فلسطین روی داد که این اقدام منجربه مصادره و اشغال اراضی فلسطینیان و آوارگی هزاران فلسطینی ازخانه و کاشانه ی خود شد که این حاکی از خوی وحشیگری رژیم غاصب صهیونیستی و جنایت هایی است که دراین روزازسوی این رژیم علیه ملت مظلوم فلسطین اتفاق افتاد .

رحیمیان از همه ی سازمان ها و نهاد های بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد که سال 2014 میلادی رابه نام سال حمایت ازملت فلسطین نامگذاری کرده است خواست تا به وظیفه ی قانونی خود عمل نموده و نسبت به بازپس گیری سرزمین فلسطینیان و تحویل آن به صاحبان اصلی آن اقدام نمایند .

دراین نشست دکترحسین رویوران رئیس هیات امنای اتحادیه بین المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری ، دکترخالد القدومی نایب رئیس هیات امنا و مسئول دفترجنبش مقاومت اسلامی حماس و ناصرابوشریف عضو هیات امنا و مسئول دفترجنبش جهاداسلامی فلسطین درتهران درخصوص چگونگی مصادره و اشغال اراضی فلسطینیان توسط رژیم غاصب صهیونیستی با حمایت آمریکا و انگلستان درسال 1948 میلادی و مقاومت دربرابراین رژیم اشغالگرتا آزادی قدس شریف و اتحاد امت اسلامی سخنرانی نمودند .

اتحادیه بین المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری همچنین باانتشار بیانیه ای سالگرد اشغال سرزمین فلسطین" روز نکبت " را محکوم کرد.دراین بیانیه آمده است:سرزمین فلسطین از سال 1948 رسماًازسوی رژیم غاصب صهیونیستی اشغال شده و جمعیت تاریخی و پرپیشینه ی آن از پانزدهم ماه می 1948 میلادی تاکنون درآوارگی به سر می برند.

تاسیس رژیم غاصب صهیونیستی ازسوی اشغالگران درسرزمین فلسطین درواقع مساوی با ورود ملت فلسطین به بحران است. این بحران که چالشی بزرگ برای جامعه بشری ایجاد کرده است، تنها با پایان یافتن اشغال سرزمین فلسطین، پایان می پذیرد.

اتحادیه بین المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری ضمن محکوم کردن اشغال این سرزمین ازسوی صهیونیست ها و تاسیس دولت اشغالگراسرائیل درآن اعلام می دارد این اشغال باید هرچه سریعتر پایان پذیرد . زیرا ادامه این اشغال و تداوم موجودیت دولت اسرائیل درفلسطین که یک دولت غاصب است مسبب همه بحران های منطقه ای است و امنیت صلح جهانی را به مخاطره انداخته است .


قدسنا