فعالیت یهودیان علیه آیت الله فلسفی


2064 بازدید

فعالیت یهودیان علیه آیت الله فلسفی


موضوع : توزیع عکس فلسفى

به : 312 تاریخ 4/11/50

از : 322 شماره : 4421/322تعدادى از عکسهاى فلسفى با حالت‏هاى مختلف بین وزارتخانه‏ها و اشخاص توزیع شده که روز 4/11/50 یکى از آنها نیز بدست شهردار تهران رسیده است. پسر آیت اله کمره‏اى در شهردارى اظهار داشته روز 3/11/50 از عکسهاى مذکور بدست وى رسیده لذا چگونگى موضوع را تلفنى از فلسفى استفسار مشارالیه پاسخ داده این عکسها از طرف یهودیهائى که من علیه آنها صبحت کرده‏ام و دشمنان من هستند توزیع گردیده است.

دایره بررسى

درج شده 6/11/50

در گزارش روزانه درج و بهره‏بردارى شود

96190 بایگانى شود.