حدود 2 هفته قبل خاخام "متزگر" به اتهام گرفتن رشوه،تقلب،نقض اعتماد،پول شویی، کارشکنی در تحقیقات و رشوه دادن به شاهدان برای دومین بار توسط پلیس دستگیر شد.


1003 بازدید

حدود 2 هفته قبل خاخام

 به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا) بنقل از یدیعوت آحارنوت"الیاهوباکشی دورن" که تاچندی پیش رئیس خاخامهای "سفاردیک"بود سکوت درمورد سوء ظنهای جدی علیه "یونا متزگر" رئیس خاخامهای اشکنازی را شکست و فاش کرد که از اعمال خلاف "متزگر"قبل ازانتخاب وی بریاست خاخامهای اشکنازی مطلع بوده است وبه خاخامهای دیگر دراین مورد هشدار داده بوده است.

خاخام "دورن" درمصاحبه ایی با ایستگاه رادیوی ارتدوکس"کل باراما" گفت:درواقع ما این موضوع را ازخیلی وقت پیش میدانستیم ولی متاسفانه هم لباسهای من به هشدراهایم توجهی نکردند.

وی از کسانیکه باعث انتخاب شد"متزگر"انتقاد کردوگفت:او درمخمصه افتاده است،بعضی وقت ها باید جزئیات را از قبل درنظر بگیرم تا این شرایط پیش نیاید.

حدود 2 هفته قبل خاخام "متزگر" به اتهام گرفتن رشوه،تقلب،نقض اعتماد،پول شویی، کارشکنی در تحقیقات و رشوه دادن به شاهدان برای دومین بار توسط پلیس دستگیر شد. وی متهم است میلیون ها دلار ازکمک های مالی را به حسابهای شخصی اش واریز کرده است.


قدسنا