ایرانیانی که در اسرائیل معالجه می‌کنند می‌گویندما را می‌چاپند


معاریو  تاریخ: 1357/5/02 /2537
روزنامه معاریو چاپ اسرائیل در مقاله‌ای می‌نویسد: در بیمارستانهای اسرائیل بلای دلالان شیوع یافته و از تعداد کثیری بیماران ایرانی که برای معالجه به اسرائیل می‌آیند سوءاستفاده می‌کنند، و اخیراً شایع شده بود که پزشکان به دلالان پول می‌پردازند تا برای آنها بیمار از ایران بیاورند:
پدیده بیماران ایرانی به‌عنوان یک منبع درآمد عالی، چند سال است که شهرت دارد. سه تن از پزشکان اسرائیلی، چند سال پیش عازم ایران شدند و در آنجا با دلالان رابطه پیدا کردند و طی مدت کوتاهی صدها هزار لیره به جیب زدند.
دولت ایران به این موضوع پایان داد و اخطار کرد که هر پزشک اسرائیلی که وارد ایران شود بلافاصله به اتهام کار بدون پروانه بازداشت خواهد شد. از آن هنگام، بیماران ایرانی مسافرت به اسرائیل را آغاز کردند.
دلالان، مزاحمت‌های زیادی ایجاد می‌کنند و شایعات زیادی درباره روابط آنها با بعضی پزشکان رواج دارد. طی یک سال اخیر که پیش از چهار هزار نفر ایرانی به بیمارستان اسرائیل مراجعه کرده اظهار می‌دارند که ما را می‌چاپند.
بانو دینا برز وکیل دادگستری و عضو هیأت مدیره شرکت شیلواخ که ایرانیان را با همکاری با شرکت «هاشمیرا» برای معالجه به اسرائیل می‌آورد گفت که وجود دلالان در بیمارستانهای کشور برای کشور اسرائیل سرافکندگی است.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
ایرانیانی که در اسرائیل معالجه می‌کنند می‌گویندما را می‌چاپند