جعفر شریف امامی رئیس چهار دوره مجلس سنا


1366 بازدید

سید جعفر شریف امامی رئیس لژفراماسونری در ایران به مدت 15 سال ریاست دوره های چهارم تا هفتم مجلس سنا را برعهده داشت .

دوره چهارم مجلس سنا: پس از دو سال و اندی تعطیلی در ۱۴ مهر ۱۳۴۲ آغاز شد و در ۱۴ مهر ۱۳۴۶ خاتمه یافت (تا سال ۱۳۴۲ش نمایندگان مجلس را کلاً مردان تشکیل می‌دادند ولی از این سال به بعد بانوان به مجلس سنا راه یافتند و در همین زمان نیز عده‌ای از بانوان به نمایندگی مجلس شورا انتخاب شدند)

دوره پنجم مجلس سنا: در ۱۴ مهر ۱۳۴۶ گشایش و در ۹ شهریور ۱۳۵۰ خاتمه یافت.

دوره ششم مجلس سنا: در ۹ شهریور ۱۳۵۰ گشایش و ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ خاتمه یافت.

دوره هفتم مجلس سنا: در ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ افتتاح شد و با پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ مجلس سنا منحل شد.


جعفر شریف امامی رئیس چهار دوره مجلس سنا