جعفر شریف امامی رئیس چهار دوره مجلس سنا


67 بازدید

جعفر شریف امامی رئیس چهار دوره مجلس سنا

سید جعفر شریف امامی رئیس لژفراماسونری در ایران به مدت 15 سال ریاست دوره های چهارم تا هفتم مجلس سنا را برعهده داشت .

دوره چهارم مجلس سنا: پس از دو سال و اندی تعطیلی در ۱۴ مهر ۱۳۴۲ آغاز شد و در ۱۴ مهر ۱۳۴۶ خاتمه یافت (تا سال ۱۳۴۲ش نمایندگان مجلس را کلاً مردان تشکیل می‌دادند ولی از این سال به بعد بانوان به مجلس سنا راه یافتند و در همین زمان نیز عده‌ای از بانوان به نمایندگی مجلس شورا انتخاب شدند)

دوره پنجم مجلس سنا: در ۱۴ مهر ۱۳۴۶ گشایش و در ۹ شهریور ۱۳۵۰ خاتمه یافت.

دوره ششم مجلس سنا: در ۹ شهریور ۱۳۵۰ گشایش و ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ خاتمه یافت.

دوره هفتم مجلس سنا: در ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ افتتاح شد و با پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ مجلس سنا منحل شد.