همکاری اطلاعاتی مسئولان فرهنگی حکومت پهلوی با سفارت انگلیس


2196 بازدید

همکاری اطلاعاتی مسئولان فرهنگی حکومت پهلوی با سفارت انگلیس
سند زیر از همکاری اطلاعاتی یک سردبیر و یک مقام وزارت فرهنگ رژیم شاه با سفارت انگلستان خبر می‌دهد.