بیشتر با مردم باش


2672 بازدید

بیشتر با مردم باش
درباره : آقاى امیرسنبلى

تاریخ: 1357 / 10 / 19

از : سازمان اطلاعات و امنیت تهران 20 ه 22

به : مدیریت کل اداره چهارم 124 شماره : 86298/20 ه 22بدین‏وسیله یک برگ عین گزارش کارمند نامبرده بالا جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد و ضمنا از جهات حفاظتى به وى هشدار لازم داده شده است.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت تهران ـ شیخان

گزارش

محترماً به استحضار می رساند: پس از اینکه چندین بار توسط عده‏اى تهدید شدم که خانه‏ام را به علت اینکه ساواکى هستم آتش می زنند و خودم را نیز می کشند در ساعت 21 روز 13/10/57 صداى مهیبى در حیاط منزل به گوش رسید به طورى که همسایگان به منزل من آمدند و پس از جستجو در تاریکى مشخص شد سنگ بسیار بزرگى را براى از بین بردن اتومبیلم به داخل حیاط منزل پرتاب کرده‏اند که خوشبختانه اتومبیل قبلاً در پارکینگ بود در روز بعد چند نفر از اهالى محل جلوى مرا گرفتند و گفتند حقیقت این است که به ما گفتند تو ساواکى هستى و ممکن است بلایى به سرت بیاورند من گفتم من در اداره اوقاف مشغول به کار هستم آنها گفتند پس براى اثبات موضوع باید دو کار انجام دهى اول اینکه به نزد آیت‏اللّه‏ طالقانى بروى و از او تأییدیه بیاورى و دیگر شبها با ما اللّه‏اکبر بگویى که مراتب در همان روز (14/10/57) به عرض معاونت یکم سازمان تهران رسید فرمودند هر دو کار را انجام دهم اهالى شماره تلفن منزل طالقانى را که عبارت از 302037 بود به من دادند و بعد از تماس قرار شد به منزل او واقع در پیچ شمیران خیابان تنکابن بروم در منزل ایشان به علت اینکه خبرنگاران آلمانى مشغول مصاحبه با او بودند کسى را نمی پذیرفت و منزل مملو از جمعیت بود و گفتند با دامادش تماس بگیرم و جریان را به دامادش که فردى ورزشکار و عینکى بود گفتم ایشان به من گفتند بیشتر با مردم باش و دو برگ اعلامیه به من داد یکى متعلق به ابراز انزجار حسن روشن از ساواک و دیگر اعلامیه‏اى به امضاى سرهنگ عزیزاله امیررحیمى و گفت اعلامیه حسن روشن را با خودت نگهدار و در موقع مقتضى به مردم نشان بده یا به در منزل بزنید در این اعلامیه آمده بود که من از ساواک متنفرم و ضمناً شب را هم به کوچه آمدم که مورد احترام اهالى محل قرار گرفتم ولى شعارى ندادم و گفتند همین قدر که به بیرون آمدى کافیست مراتب جهت استحضار معروض گردید.

با تقدیم احترام ـ امیر سنبلى