دوستان فراماسون


1519 بازدید

دوستان فراماسون


رونوشت دعوتنامه‏هاى مربوطه به اشخاص فوق [ذیل]

خواهشمند است روز سه شنبه 25 آذر 37 ساعت 215 بعدازظهر براى ملاقات دوستان به نشانى خیابان ابوعلى سینا شماره 146 تشریف بیاورید.

شام را هم در محضر دوستان صرف خواهید فرمود دبیر

دکتر...

چنانچه عذر موجهى براى عدم حضور سر میز شام مى‏باشد متمنى است سه روز قبل از تاریخ فوق به تلفن 35325 اطلاع فرمائید.

1ـ عباسقلى نیسارى ـ وزارت بازرگانى

2ـ مهندس خلیل طالقانى خیابان فروردین سازمان سد کرج

3ـ امیرعباس هویدا شرکت ملى نفت

4ـ دکتر جواد صدر وزارت امور خارجه

5ـ محمدحسن افخمى شرکت ریچارد کاستین خیابان فردوسى

6ـ محمدتقى اسعد بختیارى خیابان صفى علیشاه

7ـ رحمت‏اللّه‏ قوامى خیابان قوام‏السلطنه چهارراه وزارت جنگ

8ـ امامى شوشترى خیابان حشمت‏الدوله چهارراه کیوان

9ـ عماد تربتى خیابان سعدى

10ـ مسعود جهانبانى وزارت امور خارجه

11ـ سیدابوالحسن شاهق خیابان باغ سپهسالار کوچه مصدقى

12ـ منوچهر عظیما وزارت امور خارجه

13ـ حسین فرهودى خیابان حقوقى کوچه غفارى