مراسم تشییع پیکر استاد شهید مرتضی مطهری


219 بازدید
شهید مطهری

«...با ریختن خون عزیز ما، تأیید شد انقلاب ما. این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند، و زنده ماندنش به این خونریزی‌هاست. بریزید خون‌ها را؛ زندگی ما دوام پیدا می‌کند. بکُشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می‌شود. ما از مرگ نمی‌ترسیم؛ و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید. دلیل عجز شماست که در سیاهی شب، متفکران ما را می‌کشید. برای اینکه منطق ندارید. اگر منطق داشتید که صحبت می‌کردید؛ مباحثه می‌کردید. لکن منطق ندارید، منطق شما ترور است!...» (بخشی از سخنرانی امام خمینی در مراسم بزرگداشت شهادت استاد مرتضی مطهری در مدرسه فیضیه قم؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۸)


مراسم تشییع پیکر استاد شهید مرتضی مطهری