نمایش نسخ قدیمی مطبوعات ایران در نمایشگاه بنیاد مستضعفان


3908 بازدید

مسوول خزانه مطبوعات موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان می گوید، بیش از 300 هزار نسخه قدیمی نشریات و مطبوعات ایران از سال 1253 قمری، در این خزانه نگهداری می شود.

علی اکبر خواجه وند در حاشیه نمایشگاه قدیمی مطبوعات ایران در بنیاد مستضعفان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: نخستین نشریه ماهنامه ایران که در سال 1253 قمری برای نخستین بار در تهران منتشر شد و بین 20 تا 30 نسخه آن به صورت سنگی به چاپ می رسید در این خزانه نگهداری می شود.

وی گفت، هفته نامه وقایع اتفاقیه که میرزاتقی خان امیرکبیر صاحب امتیاز آن بود و در سال 1267 در زمان ناصرالدین شاه به صورت هفتگی در 6 صفحه منتشر می شده نیز در این خزانه به عنوان اسناد مهم ملی نگهداری می شود.

نمونه های نسخ روزنامه اختر در سال 1290 و روزنامه سفری اردوی همایونی که در سال 1300 قمری در کشور به چاپ می رسید در این خزانه موجود است و ناصرالدین شاه هر جا که سفر می کرد با انتقال دستگاه چاپ روزنامه سفری اردوی همایونی به مدیر مسوولی اعتماد السلطنه منتشر می شد.

همچنین شماره اول روزنامه شرف الدین در سال 1300 قمری، روزنامه حکمت در سال 1310 قمری، نسخه اول مجموعه ابوضیا در سال 1315 و روزنامه خلاصه الحوادث نخستین روزنامه یومیه ایران نیز در سال 1316 قمری در این خزانه نگهداری می شود.

به گفته این مقام مسوول خزانه مطبوعات برای نخستن بار از سال 1374 اقدام به جمع آوری نشریه های قدیمی ایران کرد و در حال حاضر 226 عنوان نشریه در بیش از 300 هزار نسخه در دوره های قاجاریه، پهلوی اول و دوم به همراه نقاشی های نفیس نقاشان مطرح جهان در موزه دفینه بیناد مستضعفان نگهداری می شود.

وی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شماره نخست تمام نشریات ایران در این موزه نگهداری می شود، گفت: ساختمان دفینه بنیاد هم اکنون در حال بازسازی است و قرار است موزه مطبوعات ایران برای نخستین بار در کشور به صورت ملی در این موزه آغاز به کار کند.

وی با اشاره به انتشار ماهنامه الاسلام در سال 1321 قمری در اصفهان توسط علی داعی الاسلام ، افزود: این نخستین نشریه مذهبی ایران بود که در شهر اصفهان چاپ و منتشر شده و اولین شماره آن نیز در این خزانه موجود است.

خواجه وند به نشریات دوره مشروطه اشاره کرد و گفت: با پیروزی مشروطه خواهان چاپ نشریات در ایران افزایش یافت و هم اکنون نسخ هفته نامه الجنا در سال 1324 قمری ، هفته نامه صور اسرافیل در سال 1325 قمری ، هفته نامه روح القدس در سال 1325 ، هفته نامه آزادی در سال 1326، هفته نامه شمس در سال 1326 و مجله طب مصور نخستین مجله طب سنتی و بهداشتی ایران در این خزانه نگهداری می شود.

در این خزانه نسخه شماره یک مجله فلاحت و تجارت اولین نشریه تخصصی ایران در سال 1327 قمری، هفته نامه عالم نسوان در سال 1338 قمری، نشریه ملانصرالدین نخستین هفته نامه فکاهی و کاریکاتوری ایران در سال 1338 قمری بایگانی شده است.


ایرنا