ناگفته‌هایی از فداییان اسلام و هیئت موتلفه


1838 بازدید

ناگفته‌هایی از فداییان اسلام و هیئت موتلفه

 کتاب خاطرات حاج هاشم امانی خاطراتی ناگفته از فعالیت‌های این شخصیت در دوران پیش از انقلاب از همکاری با فداییان اسلام گرفته تا هیئت‌های موتلفه و زندان‌های ساواک دارد.
عبدالله علی آبادی نویسنده و تدوین کننده کتاب خاطرات حاج هاشم امانی که به تازگی توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است، درباره محتوای کتاب و شخصیت هاشم امانی گفت: حاج هاشم امانی از مبارزان پیش از انقلاب است که سابقه این مبارزه در فعالیت‌های خانوادگی آنها هم دیده می‌شود  و پدرش از مبارزان دوره مشروطه و دوره رضا شاه بوده است.
وی افزود: هاشم امانی در دهه 30 جذب مجمع مسلمان مجاهد می‌شود و از آنجایی که نواب صفوی هم به این جریان می‌پیوندد و هم زمان فعالیت‌های  فداییان اسلام را هم پی میگیرد، ارتباط او با فداییان اسلام و نواب بیشتر می‌شود و در فعالیت‌های فداییان اسلام شرکت داشته است تا آنجا که پس از ترور ناموفق حسن اعلا و اعدام سران گروه فداییان اسلام، امانی به همراه دیگر اعضای فداییان اسلام دچار فطرت می‌شوند.
علی آبادی گفت: دوباره او پس از اوج گیری نهضت امام فعالیت‌های مبارزاتی خود را از سر می‌گیرند و از دهه 40 به بعد جذب هیئت موتلفه می‌شود و فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد. تا اینکه او هم به همراه تعدادی دیگر از اعضای هیئت‌ موتلفه دستگیر می‌شد.
وی افزود: راوی کتاب از سوی دیگر سال‌های دستگیری توسط ساواک و زندان‌ها و شخصیت‌هایی که در آن دوران در زندان‌های شاهنشاهی به سر می‌بردند، به روشنی روایت می‌کند و این بخش از خاطرات هم بسیار ارزشمند است.
این نویسنده در پاسخ به این سوال که بیان خاطرات تا بعد از انقلاب هم ادامه پیدا می‌کند یا خیر، اظهار داشت: فعالیت‌های این شخصیت پس از انقلاب چندان شاخص نیست چون وارد سیاست نشده است و عمده کتاب به خاطرات او از زندان، اعضای فداییان اسلام و هیئت‌های موتلفه اختصاص دارد.