احتمال تعطیلی روزنامه صهیونیستی معاریو


1237 بازدید

  ترس بسته شدن روزنامه معاریو کارکنانش را فرا گرفته است و کارکنان این روزنامه در نامه ای از مدیریت توضیح خواستند   بگزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) روزنامه اقتصادی اسرائیل گلوبز با درج خبری با عنوان" ترس بسته شدن روزنامه معاریو کارکنانش را فرا گرفته است" به اخباری که هفته های اخیراز بسته شدن بزرگترین روزنامه اسرائیل حکایت داشتند، پرداخت . ترس از بسته شدن این روزنامه کارمندانش را بر آن داشت که با ارسال نامه ای به مدیریت این روزنامه خواهان پاسخ در این باره و ارائه توضیح درمورد این شایعات شوند.
دراین نامه از مدیریت سوالاتی مانند آیا روزنامه بسته خواهد شد؟ آینده کاری کارکنان چه خواهد شد ؟ پرسیده شد. در این نامه همچنین کارکنان خواهان تعیین تکلیف دراین مورد شدند و تشکیل جلسه ای با حضور تمامی نمایندگان کارکنان و کلیه نهادهای ذیربط در این جلسه را خواستار شدند تا مسائل پیش آمده و شایعات منتشر شده را بررسی کنند.
کمیته نماینگان کارکنان معاریو و مسئولان این روزنامه امروز جلسه ای فوری تشکیل داده اند تا با بررسی این شایعه تصمیمات لازمه را اخذ نمایند.
مدیریت معاریو در گفتگو با روزنامه گلوبز شایعه تعطیلی معاریو را رد کرد، ولی کارکنان این روزنامه طی گزارشی به نهادهای مسئول نوشتند که شلمو بن تزی مالک معاریو به صورت یکجانبه درحال تغییرات گسترده در این روزنامه است واین تغییرات بدون اطلاع نمایندگان کارکنان صورت می گیرد. پیشتر نیز روزنامه معاریو با مشکلات عدیده ای مواجه بود و کمتر از یک سال قبل مدیریت و مالک این روزنامه تغییر کرد و شماری از کارکنان این روزنامه بزرگ از کار خود اخراج شده اند


قدسنا