یک سرویس چای‌خوری طلا هدیه به وزیر کشور


2384 بازدید

یک سرویس چای‌خوری طلا هدیه به وزیر کشور
موضوع: رونوشت اطلاعیه 4727/بخش 312 ـ 8/12/41 اداره یکم عملیات
تقویم ب ـ 2
چند نفر از کارمندان مطلع شهرداری در یک جلسه دوستانه اظهار می‌داشتند چون آقای احمد نفیسی شهردار تهران از مخالفت آقای پیراسته وزیر کشور جدید با خود مطلع است و پیش‌بینی می‌کند که در آینده نزدیکی بر اثر فشاری پیراسته برکنار خواهد شد از هم‌اکنون درصدد رفع کدورت آقای وزیر کشور بر آمده و دستور داده است یک سرویس چای‌خوری طلا یکی از نقره‌سازان معروف لاله‌زار برای مشارالیه تهیه نمایند تا به دکتر پیراسته هدیه کند و ارزش این سرویس‌ چای‌خوری در حدود یکصد هزار تومان تعیین شده و به طوری شنیده شده آقای دکتر پیراسته برای تعیین شهردار جدید مشغول مطالعه است و آقایان فرهاد نیکوخواه و سرلشکر بازنشسته دولو کاندید شهرداری می‌باشند و چون طرح‌هایی که فعلاً از طرف آقای نفیسی در شهرداری تهران در مورد منطقه‌بندی شهرداری‌ها و غیره اجراء می‌شود نتیجه مطالعات و پیشنهادات آقای فرهاد نیکوخواه قائم‌مقام سابق شهرداری بود. لذا بیشتر افکار عمومی کارمندان شهرداری و آقای دکتر پیراسته متوجه مشارالیه می‌باشد.
بین کارمندان شهرداری گفته می‌شود آقای نفیسی شهردار فعلی تهران از بدنام‌ترین شهردارانی است که تاکنون تصدی این سمت را داشته‌اند و علاوه بر اخذ وجوهی از رؤسای دهگانه شهرداری تهران در هر ماه در حدود سیصد هزار تومان از مقاطعه‌کاران شهرداری دریافت می‌دارد و مورد حمایت سپهبد عزیزی است و نفیسی نیز خود را از خادمین سپهبد عزیزی دانسته و حتی برای تزئین باغچه منزل سپهبد عزیزی چند نفر از باغبانهای پارک شهر را مأمور نموده است و هدایای گرانبهایی نیز قبلاً برای ایشان فرستاده است.
فیش و سابقه بنام آقای فرهاد نیکوخواه بررسی و ارائه شود.26/12/41
روی پرونده فرهاد نیکوخواه ضمیمه گردد
اصل در 68 ــ ک جلد 5 بایگانی است 22/12