ثابت پاسال

خدمتگذار بهائی ها ، انگلیسی ها و آمریکایی ها در ایران


تهیه و تنظیم شرح تصویر از حسن جنتی
1153 بازدید
ثابت پاسال بهایی

ثابت پاسال که گفته می شود بعد از شاه ثروتمندترین ایرانی داخل کشور محسوب می شد طی هشت دهه زندگی خود به عنوان یک یهودی که به فرقه بهائیت گرویده بود در خدمت این فرقه تلاش کرد با ظاهرسازی اقدام های خود را در افکار عمومی به گونه ای جلوه دهد که هدف اصلی آن گسترش صنعت در ایران و شکوفایی اقتصادی کشور است. اما در واقع او با واردات کالاهای آمریکایی و انگلیسی  به ایران و همچنین راه اندازی تلویزیون در تهران که هدف اصلی آن ترویج فرهنگ غربی و اباحه گری در ایران بود ضربات قابل توجهی به فرهنگ ایرانی اسلامی وارد ساخت . خوشبختانه یکی از برکات انقلاب اسلامی ممانعت از ادامه کار اینگونه افرادی بود که در پوشش فعالیت های اقتصادی و فرهنگی روز به روز زمینه وابستگی کشور را به غرب بویژ ه انگلیس و آمریکا فراهم می کرد .


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
خدمتگذار بهائی ها ، انگلیسی ها و آمریکایی ها در ایران