صورت کادوهای ارسالی به کشور بلژیک جهت مسافرت فرح


1518 بازدید

صورت کادوهای ارسالی به کشور بلژیک جهت مسافرت فرح


صورت کادوهای ارسالی به کشور بلژیک جهت مسافرت علیاحضرت شهبانوی ایران

تاریخ 16/8/1356فرش1ـ قالی بدون شماره تمام ابریشم رنگ صورتی 900000/ ریال

2ـ قالیچه شماره 1455 تمام ابریشم بافت قم صورتی 380000/ "

3ـ " " 4405 اصفهان کرکی ریشه ابریشم 175000/ "

4ـ " "1376 زرع و نیم بافت قم تمام ابریشم 170000/ "

5ـ " "524 تبریز رنگ سبز160000/ "

6ـ " "1748 بافت قم کرک گل ابریشم 160000/ "

7ـ " "1120 زرع و نیم بافت قم تمام ابریشم 150000/ "

طلا

8ـ ساعت طلای زرد با بند چرمی زنانه آرم علیا حضرت شهبانوی ایران 1 عدد

9ـ ساعت طلای زرد با بند چرمی زنانه آرم علیا حضرت شهبانوی ایران 1 عدد

10ـ ساعت طلای زرد با بند چرمی زنانه آرم علیا حضرت شهبانوی ایران 1 عدد

11ـ ساعت طلای زرد با بند چرمی زنانه آرم علیا حضرت شهبانوی ایران 1 عدد

12ـ ساعت طلای زرد با بند چرمی زنانه آرم علیا‌حضرت شهبانوی ایران 1 عدد

13ـ خودنویس و خودکار طلا آرم علیا‌حضرت شهبانوی ایران 1 عدد

14ـ " " " " " " 1 عدد

15ـ " " " " " " " " 1 عدد

16ـ " " " " " " " " 1 عدد

17ـ " " " " " " " " 1 عدد

نقره

18 ـ سرویس چایخوری نقره 16 پارچه آرم علیا‌حضرت شهبانوی ایران 1 سرویس /70000 ریال

19ـ سرویس چایخوری نقره 16 پارچه آرم علیا‌حضرت شهبانوی ایران 1 سرویس /70000 ریال

20ـ قوطی سیگار نقره بزرگ داخل چوب آرم علیا‌حضرت شهبانوی ایران 1 عدد /55000 ریال

21ـ قوطی سیگار نقره بزرگ داخل چوب آرم علیا‌حضرت شهبانوی ایران 1 عدد /55000 "

22ـ قوطی سیگار نقره بزرگ داخل چوب آرم علیا‌حضرت شهبانوی ایران 1 عدد /55000 "

23ـ قوطی سیگار نقره بزرگ داخل چوب آرم علیا‌حضرت شهبانوی ایران 1 عدد /55000 ریال

24ـ قوطی سیگار نقره بزرگ داخل چوب آرم علیا‌حضرت شهبانوی ایران 1 عدد /55000 "

25ـ قوطی سیگار نقره بزرگ داخل چوب آرم علیا‌حضرت شهبانوی ایران 1 عدد /55000 "

26ـ قوطی سیگار نقره بزرگ داخل چوب آرم علیا‌حضرت شهبانوی ایران 1 عدد /55000 "

27ـ قوطی سیگار نقره متوسط داخل چوب آرم علیا‌حضرت شهبانوی ایران 1 عدد /45000 "

28ـ قوطی سیگار نقره متوسط داخل چوب آرم علیا‌حضرت شهبانوی ایران 1 عدد /45000 "

29ـ قوطی سیگار نقره متوسط داخل چوب آرم علیا‌حضرت شهبانوی ایران 1 عدد /45000 "

30ـ قوطی سیگار نقره متوسط داخل چوب آرم علیا‌حضرت شهبانوی ایران 1 عدد /45000 "

31ـ قوطی سیگار نقره متوسط داخل چوب آرم علیا‌حضرت شهبانوی ایران 1 عدد /45000 "

32ـ قوطی سیگار نقره متوسط آرم علیا‌حضرت شهبانوی ایران 1 عدد /25000 "

33ـ " " "‌‌‌ " "‌‌‌‌ عدد /25000 "

34ـ " " " " " " " "‌‌‌ " "‌‌‌‌ 1 عدد /25000 "

35ـ " " " " " " " "‌‌‌ " "‌‌‌‌ 1 عدد /25000 "

36ـ " " " " " " " "‌‌‌ " "‌‌‌‌ 1 عدد /25000 "

37ـ قوطی سیگار نقره کوچک آرم علیا‌حضرت شهبانوی ایران 1 عدد /20000 "

38ـ "‌ " " " " " " " " 1 عدد /20000 "

38ـ "‌ " " " " " " " " 1 عدد /20000 "

39ـ " " " " " " " " 1عدد /20000 "

40ـ " " " " " " " " 1 عدد /20000 "

41ـ "‌ " " " " " " " 1 عدد /20000 "

42ـ کبوتر نقره متوسط 1 جفت /15000 "

43ـ کبوتر نقره متوسط 1 جفت /15000 "

44ـ کبوتر نقره متوسط 1 جفت /15000 "

45ـ کبوتر نقره متوسط 1 جفت /15000 "

46ـ کبوتر نقره متوسط 1 جفت /15000 "

47ـ طاوس نقره 1 جفت /12000 "

48ـ " " 1 جفت /12000 "

49ـ " " 1 جفت /12000 "

50ـ " " 1 جفت /12000 "

51ـ " " 1 جفت /12000 "

52ـ کاسه و بشقاب نقره کوچک 1 جفت /12000"

53ـ کاسه و بشقاب نقره کوچک 1 جفت /12000"

54ـ کاسه و بشقاب نقره کوچک 1 جفت /12000 "

55ـ کاسه و بشقاب نقره کوچک 1 جفت /12000 "

56ـ کاسه و بشقاب نقره کوچک 1 جفت /12000 "

57ـ دکمه سردست معمولی 20 جفت

58ـ قاب عکس نقره کوچک با تمثال مبارک علیا‌حضرت شهبانوی ایران3 عدد هر عدد/30000 "

59ـ مجسمه زیرخاکی 1 عدد

60ـ گردنبند طلای زرد با فیروزه و برلیان /386000 "

61ـ گردنبند فیروزه و برلیان /178000 "

62ـ گردنبند فیروزه و برلیان /174000 "

63ـ گردنبند فیروزه و برلیان /89600 "

64ـ گردنبند فیروزه و برلیان /86400 "

65ـ گردنبند فیروزه و برلیان /73600 "

66ـ گوشواره فیروزه و برلیان /68400 "

67ـ گوشواره فیروزه و برلیان /32600 "

68ـ دستبند فیروزه و برلیان /192000 "

69ـ انگشتر فیروزه و برلیان /49800 "

70ـ انگشتر فیروزه و برلیان /35600 "

جواهرات رزرو انتخابی آقای هدایت‌الله ذوالفقاری1

71ـ گردنبند طلای زرد /11600 "

72ـ سنجاق سینه طلای زرد /12000 "

73ـ سنجاق سینه طلای زرد با فیروزه /9000 "

74ـ سنجاق سینه طلای زرد /8400 "

75ـ سنجاق سینه طلای زرد با فیروزه /7800 "

76ـ سنجاق سینه طلای زرد با فیروزه /7500 "

77ـ سنجاق سینه طلای زرد با فیروزه /6500 "

78ـ سنجاق سینه طلای زرد با فیروزه /5000 "

79ـ سنجاق سینه طلای زرد با فیروزه /4250 ریال

80ـ انگشتر طلای زرد /12600 "

81ـ انگشتر طلای سفید /11400 "

82ـ انگشتر طلای زرد با برلیان /9600 "

83ـ انگشتر طلای زرد /5800 "

84ـ کتاب پل فیروزه 5 جلد

1ـ هدایت‏اللّه‏ ذوالفقارى فرزند حسینقلی در سال 1310 ﻫ ش متولد شد. دوره‌ی ابتدایی را در دبستان عفاف و جم به پایان رساند و مقطع متوسطه را در دبیرستان‌های ژورمین و لمانیا در لوزان سُرنیه نوشاتل سوئیس سپری نمود و پس از دریافت دیپلم از دانشگاه سانتاباربارا کالیفرنیا لیسانس علوم سیاسی گرفت.

نامبرده در سال 1340 به استخدام وزارت خارجه درآمد و در ادارات اول سیاسی، اداره کل تشریفات، دبیر مخصوص معاون ثابت اداری، وابسته سفارت در پاریس و مدتی نیز به عنوان سفیر مشغول به کار بود. هدایت‌ا... ذوالفقاری سپس به وزارت دربار مأموریت یافت و به عنوان معاونت تشریفات دربار و همزمان با حفظ سمت رئیس دفتر شهناز پهلوی و آجودان کشوری شاه معدوم به رژیم پهلوی خدمت کرد.

مشارالیه با حمایت شخص محمدرضا پهلوی به مناصب گوناگونی دست یافت و به لحاظ اخلاقی فردی بی‌بند و بار و زن‌باره، شراب‌خوار، قمارباز و عیاش بود و در مشاغل متعدد در زدوبندهای مالی و اقتصادی و مناقصه‌های تجاری، بازرگانی و زمین‌خواری فعالیت داشت. وی از جمله افراد شاخص مجالس لهو و لعب منزل پرویز خسروانی بود که در آن تعدادی از وزاری دولت هویدا نیز شرکت می‌کردند.

(اسناد ساواک ـ پرونده انفرادی)