دردهای مردم را دوا کن


1421 بازدید

دردهای مردم را دوا کن


رونوشت گزارش خبر شماره 44246/20 ﻫ 2 ـ 11/2/47 منبع 1002

موضوع: اظهارات مرتضی تجریشینامبرده بالا در یک گفتگوی خصوصی ضمن صحبت از وضع زندانیان اظهار داشت چون خانواده مهدی عراقی منزل شخصی نداشتند و مستاجر بودند لذا از طرف حاج ابوالفضل توکلی منزلی برای مهدی عراقی خریداری شده است البته حاج محمدمتین و حاج شفیق و چند نفر دیگر در این مورد به توکلی کمک کرده‌اند حاج مرتضی تجریشی اضافه کرد در سفر اخیر که به ملاقات آیت‌اله خمینی رفتم ایشان به من گفت اگر به ایران مراجعت کردم انشاءاله بودجه‌ای در اختیار تو می‌گذارم تا دستت باز باشد و بتوانی دردهای مردم را دوا کنی آیت‌اله خمینی در این باره اضافه کرد امام صادق (ع) هم مخفیانه پولهائی نزد دوستانش می‌گذاشت و آنها به مردم کمک می‌کردند حاج مرتضی در پایان خواست که این مطالب به هیچوجه در جائی بازگو نشود.

ملاحظات

هرگونه اقدام مستقیم باعث شناسائی منبع خواهد شد.

رونوشت برابر اصل است. اصل در پرونده 12829 بایگانی است.

در پرونده آیت‌اله خمینی بایگانی شود.