توقیف مجله تایم به خاطر افشاگری علیه اشرف پهلوی‌


2969 بازدید

توقیف مجله تایم به خاطر افشاگری علیه اشرف پهلوی‌
در محافل مطلع مطبوعاتی تهران شایع است که شماره‌های اخیر مجله تایم که به ایران ارسال شده تماماً از طرف سازمان اطلاعات و امنیت کشور سانسور و دو صفحه وسط آن بریده شده است.
گفته می‌شود مندرجات این دو صفحه که توسط یک مخبر آمریکایی تهیه شده بود مربوط به قاچاق مواد مخدر و باند قاچاقچیان هروئین و کوکائین در ایران بوده و والاحضرت اشرف پهلوی و اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت ملکه مادر به ترتیب از گردانندگان باند فروشندگان مواد مذکور در خاورمیانه و ایران معرفی شده‌اند.
در این مجله ذکر شده والاحضرت اشرف پهلوی به علت شناخته شدن در مسافرت‌هایی که برای حمل مواد مخدر می‌نماید از طرف پلیس کشورهای اروپایی تحت نظر می‌باشد کما اینکه والاحضرت اصولاً حق ورود به خاک فرانسه را ندارند زیرا هر مسافرتی که معظم‌لها می‌نمایند با استفاده از مصونیت خاندان سلطنتی مبادرت به حمل مقادیر زیادی مواد افیونی و هروئین به خاورمیانه می‌نمایند و حتی والاحضرت فاطمة پهلوی که دارای شوهر آمریکایی هستند در آمریکا تحت مراقبت می‌باشند.