تظاهرات مردم گنبد و مینودشت


597 بازدید

گزارش 1ـ از ساعت 0900 روز جارى حدود 5000 نفر از اهالى گنبد، مینودشت، گالیکش در مقابل بهارستان شیروخورشید اجتماع تا اجساد و مقتولین حادثه شب گذشته گالیکش را تحویل گرفته دورشهر برگردانند1 ضمنا بازماندگان مقتولین شیشه‏هاى بیمارستان را شکسته و روى دیوار جملاتى مانند مرگ بر سازمان امنیت، نام رئیس ژاندارمرى دو نفر از عوامل شهربانى و ژاندارمرى را به عنوان قاتلین نوشته‏اند و تصمیم دارند بمنظور انتقام آنها را بقتل برسانند و همچنین در شهر گنبد دست به خرابکارى و آتش‏سوزى بزنند ضمنا آذربایجانى‏هاى مقیم ترک‏آباد گنبد در نظر دارند به پاسگاه ژاندارمرى گالیکش حمله و آن را تصرف نمایند. 2ـ در ساعت 2200 شب گذشته سیدمحمد کلالى پیشنماز مینودشت وسیله بلندگو از مردم مینودشت خواسته تا براى مجروحین گالیکش در بیمارستان گنبد خون بدهند لیکن نحوه گفتار یاد شده بشدت تحریک‏آمیز بوده است. 3ـ بدنبال اغتشاشات شب گذشته گالیکش اهالى گله خر (بلوچهاى بنى) اظهار نموده‏اند تأمین جانى ندارند و تقاضا کرده‏اند بمنظور حفظ جان خود و جانبازى در راه وطن و شاه اسلحه مجاز به آنها واگذار شود. رخشا 1ـ مردم موفق مى‏شوند پیکر شهیدان خود ـ حداقل هفت شهید ـ را تحویل بگیرند و براى دفن به امام‏زاده یحیى گنبد ببرند. (پرونده 106979، ج 6)