راهپیمایی و تظاهرات در اراک


1701 بازدید

راهپیمایی و تظاهرات در اراک
انجام راه‏پیمائى و تظاهرات در شهر اراک ـ استان مرکزىاز ساعت 1100 روز 23/10/57، قریب 600 نفر از قشریون مذهبى و کارگران کارخانجات تولید آلومینیوم در شهر اراک، با انجام تظاهرات خیابانى از محل کار خود خارج و پس از ملحق شدن به جمعیت اجتماع کننده در مسجد آقا ضیاء در شهر مذکور، تعداد آنها بالغ بر 5000 نفر گردیده است. اجتماع‏کنندگان سپس با دادن شعارهاى تند و ضد حکومتى و علیه رژیم در برخى از خیابانهاى شهر مذکور به راه‏پیمائى و تظاهرات پرداخته و بدنبال آن در محوطه مدرسه عالى علوم اراک اجتماع و پس از استماع سخنرانى دو نفر از حاضرین بتدریج متفرق شده‏اند.ارزیابى خبر : خبر صحت دارد.

اقدامات انجام شده : مراتب به نخست وزیرى اعلام گردیده است.

* امروز (23/10/57) تظاهرات گسترده‏اى با شرکت هزاران نفر از مردم اهل تشیع و تسنن زاهدان بر پا شد و با حمل عکسهایى از امام خمینى علیه دولت شعار دادند. «مردم زاهدان در این روز در مسجد جامع نماز جماعت خواندند و بدون برخورد با مأمورین متفرق شدند.» (کیهان، ش 10612، ص 7)