کنفرانس بین‌المللی بررسی مداخلات امریکا در ایران (۱۳۵۹)


3851 بازدید

کنفرانس بین‌المللی بررسی مداخلات امریکا در ایران (۱۳۵۹)
عکس ۱: 12 تا 15 خرداد 1359 ـ تهران ـ نمائی از کنفرانس بین‌المللی بررسی مداخلات امریکا در ایران
عکس ۲: هیأت نمایندگی آمریکا درکنفرانس بین‌المللی بررسی مداخلات امریکا در ایران - رمزی کلارک دادستان اسبق امریکا از مخالفین دولت جروج بوش می‌باشد ریاست هیأت امریکائی را بر عهده داشت (نفر اول از سمت چپ)
عکس ۳: هیأت نمایندگی جنبش آزادیبخش بحرین در کنفرانس بین‌المللی بررسی مداخلات امریکا در ایران
عکس ۴: هیأت نمایندگی سازمان آزادیبخش فلسطین در کنفرانس بین‌المللی بررسی مداخلات امریکا در ایران
عکس ۵: هیأت نمایندگی افغانستان درکنفرانس بین‌المللی بررسی مداخلات امریکا در ایران. برهان‌الدین ربانی رئیس جمهور اسبق افغانستان (نفر وسط) و گلبدین حکمتیار نخست‌وزیر اسبق افغانستان (نفر اول از سمت راست) در عکس دیده می‌شوند.