همایش ملی «به شهادت سکوت؛ اشغال ایران و کشتار مردم در جنگ جهانی اول»


3196 بازدید

همایش ملی «به شهادت سکوت؛ اشغال ایران و کشتار مردم در جنگ جهانی اول»

همایش ملی «به شهادت سکوت؛ اشغال ایران و کشتار مردم در جنگ جهانی اول» به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران و با همکاری گروه تاریخ دانشگاه تهران، دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، آذر ماه 1393 در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار می شود.

وقایع جنگ جهانی اول از کلیدی ترین نقاط عطف تاریخ ایران است که سرنوشت جامعه ای برآمده از تمدنی بزرگ و صاحب قدرت گفتمان دینی را به سوی اشغال و استعمار کشانده است. هدف عمده این همایش بازشناسی علل و نتایج این وقایع، عبرت گیری برای امروز می باشد.

در این راستا، محورهای اصلی همایش « محور اول: مقایسه مقاطع مختلف تاریخ ایران در مواجهه با تهدیدات بزرگ ملی و تبیین علل قدرت امروزی کشور»، «محور دوم: نتایج سیاسی تاریخی حاصل از اشغال ایران در جنگ جهانی اول در بعد داخلی و منطقه ای»، «محور سوم: بازشناسی جامع علل کشتار بزرگ مردم ایران در جنگ جهانی اول»، «محور چهارم: مطالعه ابعاد، وسعت و میزان فراگیری جنگ، کشتار و قحطی»، «محور پنجم: مطالعه اقدامات اصلاحی حکومت و نیروهای داخلی و علل عدم نتیجه دادن آنها»، «محور ششم: مطالعه ابعاد حقوقی اشغال ایران و کشتار حاصل از آن» می باشد.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات 15 آبان ماه و اصل آثار 27 آبان ماه می باشد. علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش http://shahadatehsokout.ir مراجعه نمایند.