ادامه دشمنی رژیم صهیونیستی با فلسطینیان


900 بازدید

ادامه دشمنی رژیم صهیونیستی با فلسطینیان

حناعیسی:سیاست شهرک سازی ظلم ودشمنی علیه فلسطینی هاست.

بگزارش خبر گزاری قدس(قدسنا)بنقل از پایگاه اینترنتی خبری فلسطین دکترحناعیسی دبیر کل هیات "یاری قدس و مقدسات اسلامی و مسیحی"و کارشناس حقوق بین المللی اعلام کرد شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری وشرق قدس علاوه برویرانی مزارع و منازل مسکونی فلسطینیان دشمنی علنی علیه ملت فلسطین است.وی افزود: شهرک هایی که اسرائیل در زمینهای فلسطینیان بنا کرده است خلاف قوانین بین المللی است.

دکتر حنا عیسی کوچ اجباری فلسطینیان این مناطق را بجاهای دیگر بدست ارتش رژیم صهیونیستی مخالف قوانین بین المللی وپیمان ژنودانست.وی تاکید کرد بهمین دلیل هم اسکان صهیونیستهیای مهاجر درمناطق فلسطینی ممنوع وغیر قانونیست.ولی رژیم اسرائیل همچون گذشته به قوانین بین المللی اعتنا نمیکند وحق فلسطینی ها را نقض میکند.

دکتر حنا بابیان اینکه ساخت این شهرک کاملا غیر قانونیست افزود:عامل اصلی عدم استقرار نهادهای فلسطینی در منطقه همین شهرک سازی واجرای طرح یهودی سازیست که رژیم اسرائیل براجرای آنها پافشاری میکند.

وی در پایان گفت که شهرک سازی در کرانه باختری وشرق قدس نه تنها مخالف باقوانین بین الملل است بلکه مخالف حقوق بشر است.چراکه اسرائیلی ها در خانه هایی ساکن میشوند که زمینش متعلق به آنهانیست. وسیاستهایی که رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین بکار میگیرد غیر انسانیست وقوانین بین المللی آنها را رد می کند.


قدسنا