معرفی کتاب تیمور بختیار به روایت اسناد


2351 بازدید

معرفی کتاب تیمور بختیار به روایت اسناد

تیمور بختیار به روایت اسناد به قلم منیژه صدری از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد.

زیاده‌خواهی‌های بختیار او را به نزدیکی بیشتری با آمریکایی‌ها سوق داد تا بلکه به مقام و موقعیت برتری دست یابد، لیکن مغضوب شاه شد و از ایران خارج گردید و با استقرار در عراق، مخالفت با رژیم پهلوی را گسترش داد و تلاشی بی‌سرانجام را آغاز کرد تا رهبری مخالفت‌ها را با شاه به‌ دست گیرد. رژیم بعثی عراق از وجود او در جهت منافع خود برای فشار به ایران به خوبی استفاده می‌کرد و او با لطایف‌الحیل در پی آن بود تا امام خمینی را نیز به همکاری با وی متقاعد نماید که با هوشیاری و اتخاذ مواضع صریح رهبری نهضت اسلامی ناکام ماند.

کتاب تیمور بختیار به روایت اسناد به قلم منیژه صدری به شمارگان 1500 نسخه به قیمت نه هزار تومان از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد


رسا