نامه به شاه در باره بهایی بودن هویدا


2281 بازدید

نامه به شاه در باره بهایی بودن هویدا


موضوع : ارسال نامه

به : 342 تاریخ 31/4/54

از : 19 / ه شماره : 722/19 هیک طغرى پاکت محتوى دو برگ مطالب ماشین شده در زمینه بهائى بودن جناب نخست‏وزیر و بعضى مقامات مملکتى که از طرف روحانیون به پیشگاه شاهنشاه آریامهر به وسیله پست جهت آقاى معتدل استاندار چهار محال و بختیارى به آدرس شهرکرد ارسال گردیده که عین نامه و فتوکپى پاکت مزبور جهت استحضار به پیوست تقدیم مى‏گردد.

نظریه شنبه : نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه : در این زمینه به منابع و

همکاران آموزش لازم داده شد که ضمن دقت و کنجکاوى بیشتر چنانچه اطلاعاتى در این خصوص کسب نمودند مراتب را گزارش نمایند. بلاغت

نظریه چهارشنبه : مراتب جهت استحضار. دهر از طریق بخش دیگرى به عرض رسیده است

روى پرونده جناب آقاى امیرعباس هویدا نگهدارى شود

6/5

بایگانى شود 11/5/54