برگزاری مجلس دعا در مسجد امام قم به منظور همدردی با مسلمانان لبنان


2184 بازدید

برگزاری مجلس دعا در مسجد امام قم به منظور همدردی با مسلمانان لبنان


از : قم تاریخ 4/11/54

به : 312 شماره : 6332/21 ه



شماره پیرو 6533/21/ ه ـ 25/10/54



روز 3/11/54 مجلس دعائى بمنظور همدردى با مسلمانان لبنان1 از طرف آیت‏اله گلپایگانى در مسجد امام قم برگزار گردید ابتدا سیدى اهل لبنان در منبر مدت یک ربع به زبان عربى سخنرانى کرد سپس محمد آل طه پیرامون موضوع سخنرانى و به مسیحیان یهود اسرائیل حمله کرده جهت پیروزى مسلمانان دعا کرد ضمن قرائت قطعنامه گلپایگانى در این زمینه شماره حساب 2202 بانک صادرات قم را که وسیله گلپایگانى جهت جمع‏آورى اعانه براى مسلمانان لبنان اختصاص داده شده معرفى و توصیه کرد که به شماره مذکور پول واریز کنند نوار سخنرانى موجود است در صورت لزوم اعلام تا ارسال گردد. معینى

در پرونده 9292 بایگانى شود در اجراى امر در بولتن درج شود. 7/7/54 منحصرا باستحضار برساند. 6/11 در بولتن درج شود 6/11/54





از : مرکز تاریخ 26/11/54

به : ساواک قم شماره : 8886/312

بازگشت به : 6332/21 ه ـ 4/11/54

بنحو مقتضى میزان وجوهى که تاکنون به حساب شماره 2202 واریز شده تعیین و روشن نمایند چه مبلغ بخارج ارسال شده و آیا وجوه ارسالى وسیله حواله بانکى بوده و یا ایادى آیت‏اله گلپایگانى مستقیما بخارج برده‏اند؟ ------- ثابتى

رئیس بخش 312 ـ دبیرى 26/11

رئیس اداره یکم عملیات و بررسى ـ عطارپور

بایگانى شود 28/11/54



1ـ در سوم شوال 1395 برابر 17/7/1354 مسلمانان و مسیحیان لبنان با موشک و خمپاره یکدیگر را مورد هدف قرار دادند. این خونین‏ترین جنگ مذهبى بود که در بیروت روى داد که طى آن 2500 نفر مسلمان و مسیحى کشته شدند. در پى وقوع این جنگ خانگى، نخست‏وزیر لبنان براى چاره‏جویى به سوریه رفت. وزیران خارجه ممالک عربى براى حل مسئله لبنان دعوت شدند و پرواز هشت شرکت هوائى بیروت قطع شد. مجددا در 10/8/1354 جنگ میان مسیحیان و مسلمانان لبنان از سرگرفته شد. در نتیجه فسلطینى‏ها به کمک مسلمانان شتافتند و با تحویل موشک به مسلمانان، مسیحیان با شکست نظامى بزرگى روبرو شدند و آخرین سنگر بزرگ مسیحیان به تصرف مسلمانان درآمد. در پى وقوع این درگیریها، اسرائیل تهدید کرد که جنوب لبنان را اشغال مى‏کند. در همین راستا برخى از کشورها و از جمله سوریه اسرائیل را از مداخله در جنگ لبنان برحذر داشتند. حضرت آیت‏اله گلپایگانى به مناسبت تجاوزات و جنایات اسرائیل نسبت به مسلمانان لبنان، در دوم بهمن ماه 1354 (20 محرم‏الحرام 1396 ه.ق) اعلامیه‏اى صادر و شماره حسابى براى جمع‏آورى کمک‏هاى نقدى به مسلمانان لبنان، اختصاص دادند. ر.ک: هفت هزار روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامى. جلد دوم. غلامرضا کرباسچى. صص: 656 ـ 648 ـ 647