واکنش مردم به عزل بنی صدر از طرف مجلس شورای اسلامی


روزهای پایانی خرداد و هفته اول تیر1360هر سال یادآور رویدادی مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است، در چنین روزهایی بود که عدم کفایت سیاسی بنی صدر  اولین رئیس جمهور ایران اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و امام خمینی بنی‌صدر را از این مقام برکنار کردند. تصاویری که ملاحظه می کنید مربوط به واکنش مردمی در قبال این  تصمیم مهم و تاریخی در چند روز خرداد و تیرماه 1360 است 


واکنش مردم به عزل بنی صدر از طرف مجلس شورای اسلامی