برپایی نخستین جشنواره انجمن خیران کتابخانه ساز کشور


1623 بازدید

علی غیاثی ندوشن، مدیر کل امور مشارکتها و شهرداریهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور از برپایی جشنواره انجمن خیران کتابخانهساز استان زنجان خبر داد و گفت: این جشنواره برای نخستین بار در 21 شهریور ماه در استان زنجان برگزار میشود.-
غیاثی در گفتوگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، اظهار کرد: این جشنواره با تشریح دستاوردهای انجمن خیران کتابخانهساز استانی تلاش میکند کمکهای خیران استانی، میزان مشارکت و اعتبار کمکهای آنان در عرصه کتابخانهسازی را بیان کند.

وی با بیان اینکه خیران همانطور که با حضور در عرصه مدرسهسازی مشکل کمبود فضای مراکز آموزشی را مرتفع کردند، عنوان کرد: امیدواریم با همت انجمن خیران کتابخانهساز مشکل محدودیت فضای مطالعه در استانها برطرف شود.

مدیر کل امور مشارکتها و شهرداریهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور با اشاره به این که انجمن خیران کتابخانهساز استانها زمینه شناسایی و فعالیت خیران استانی را فراهم میکند، گفت: این انجمن به تدریج مسوولان و افراد را با نیازهای واقعی جامعه و استانداردهای موجود در حوزه کتابخانهای آشنا میکند.

وی درباره میزان موفقیت انجمن خیران کتابخانهساز در استانها اظهار کرد: استانهای گوناگون بر اساس رونق اقتصادی و زمینههای اجتماعی و فرهنگی دارای وضعیت متفاوتی هستند و این انجمن ممکن است به لحاظ اقتصادی ظرفیتهای بالقوهای داشته باشند که به لحاظ نوپا بودن هنوز قابل توجه نباشد.

مدیر کل امور مشارکتها و شهرداریهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور درباره برگزاری فاصلههای زمانی برپایی انجمن خیران کتابخانهساز استانی و استانهای میزبان دیگر بعد از زنجان عنوان کرد: استانهای البرز و لرستان بعد از زنجان اعلام آمادگی کردند و فاصله مشخصی برای برپایی این جشنوارهها وجود ندارد.

نخستین جشنواره انجمن خیران کتابخانه ساز استان زنجان پنجشنبه بیست و یکم شهریورماه در سالن همایش های بینالمللی استاد روزبه زنجان برگزار می شود. این جشنواره با حضور مدیران کل کتابخانههای استانی و مسوولان و معاونان ستادی نهاد کتابخانههای عمومی کشور در سطح استانهای گوناگون برگزار خواهد شد.


ایبنا